Sacred Art - Helig Konst Webbshop

Jag arbetar andligt och själsligt även genom måleri och använder mig ofta av äldre heliga symboler eller sigill från t.ex Ärkeänglar. Dessa innehåller högre gudomlig energi som kanaliseras genom målningen till betraktaren.

Jag lägger även in frekvens genom meditation och helande under tiden jag arbetar med en tavla. Mina tavlor uttrycker och förmedlar de högre energierna på ett fysiskt plan och de kan med fördel användas till att förstärka meditation, höjande av ens egen frekvens, för att kontakta en särskild vibration, t.ex en Ärkeängel, eller till att rena och höja energierna i ett rum.
Tavlorna kan även användas som beskydd.