The Mahatma Energy

The Mahatma Energy

The Mahatma Energy höjer vår frekvens och jobbar på alla nivåer med helande och läkning i fyrakroppssystemet - fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt. Energin påbörjar integreringen av själen och sedan monaden, accelererar uppstigningsprocessen, arbetar med enhet och kärleksmedvetandet, andliga kunskapsnycklar, öppnande av Tredje Ögat och byggandet av ljuskroppen, samt möjliggör byggandet av Antahkarana. 

Den ger tillgång till gudsskärvan, den del av människan som är ren gudsenergi, eller Ljus

Arbetet är också fokuserat på att koppla ihop oss med vår själsuppgift och den egna intuitionen och kopplingen till det högre medvetandet. Att arbeta med denna energi ger enorma fördelar och höjer frekvenserna både för individen och för jorden och accelerar utvecklingen för alla.


Energibehandling Healing
The Mahatma Energy
2h SEK 1050 

Enskild behandling på distans.

2 timmars behandling varav 1 timme energibehandling och reading, samt 1 timmes genomgång efter behandlingen. 

I den här behandlingen gör vi först 1 timmes energiarbete eller healing på distans. Där jobbar vi både med djup rening av de lägre nivåerna och blockeringar, men också med att bygga rena energikopplingar till de högre strukturerna av medvetande och till själen. Den här processen görs med fördel över tid, och med regelbundna behandlingar kombinerat med eget fokus och inre arbete. 

Under energiarbetet tar jag även emot kanaliserad information från The Mahatma angående klientens process - blockeringar, nycklar som för klienten framåt i det själsliga arbetet men även information om de andliga strukturerna samt tekniker att använda anpassat specifikt för dig som klient. Över tid byggs ett studiematerial av både personlig information om den egna andliga vägen och processen, men även om de rena gudomliga strukturer som människor, själen och jorden är uppbyggt av. Den kanaliserade informationen går vi igenom efter healingsessionen under 1 timmes samtal. Där finns det även utrymme för klientens egna frågor och tankar. Efteråt skickar jag kanaliseringen skriftligt via mejl.

Samtalen sker över telefon eller FaceTime.


Distanshealing i grupp
 The Mahatma Energy
 Onsdagar 21.00-21.50 

Erica Segerblom 2022 ©