Sacred Art - Helig Konst

Information in English will be available shortly.

Jag arbetar andligt och själsligt även genom måleri och använder mig ofta av äldre heliga symboler eller sigill från t.ex Ärkeänglar. Dessa innehåller högre gudomlig energi som kanaliseras genom målningen till betraktaren.

Jag lägger även in frekvens genom meditation och helande under tiden jag arbetar med en tavla. Mina tavlor uttrycker och förmedlar de högre energierna på ett fysiskt plan och de kan med fördel användas till att förstärka meditation, höjande av ens egen frekvens, för att kontakta och integrera en särskild vibration, t.ex en specifik gudomlig egenskap eller Ärkeängel, eller till att rena och höja energierna i ett rum. 
Tavlorna kan även användas som beskydd eller för att få kontakt med högre guider eller Ljusvarelser.

Målningar med följande Ärkeänglars Sigill kan beställas om de inte finns färdiga:

Ärkeängeln Michael av Första Strålen
Ärkeängeln Jophiel av Andra Strålen
Ärkeängeln Khamael av Tredje Strålen 
Ärkeängeln Gabriel av Fjärde Strålen
Ärkeängeln Raphael av Femte Strålen
Ärkeängeln Uriel av Sjätte Strålen 
Ärkeängeln Zadkiel av Sjunde Strålen

20 x 20 cm 1100:-
kostnad för frakt tillkommer på 100:-

Det går även att beställa andra storlekar.

Hör av dig via kontaktformuläret eller via medd på Instagram för köp och beställning. 
 


Ärkeängeln Michaels Sigill

Handmålad tavla 35 x 35 cm 2100:- 
I Lager
Akryl på bomullsduk 
Konstnär: Erica SegerblomÄrkeängeln Michaels Sigill

Handmålad tavla 20 x 20 cm 1100:- 
Finns att beställa med leveranstid ca 7-10 dagar
Akryl på bomullsduk 
Konstnär: Erica Segerblom

Ärkeängeln Michael, skyddsängel, krigaren som utkämpar slag för Ljuset och mot det mörka. Ärkeängel av Första Strålen av beskydd, mod, tro, kraft och Guds vilja, dvs vår egen gudomliga närvaro, plan och själsuppgift. Michael kallas ofta för den mest kraftfulla i den himmelska hierarkin. Första strålen är Krigarstrålen som tar ner den gudomliga kraften till mänskligheten. Den handlar om att känna fullständig tillit till sin egen styrka. Michael kräver sanning från de som jobbar med honom och kontaktar honom. Att vara sann innebär att fullständigt stå i sin egen kraft. Han leder styrkan som bygger de nät av ljus som skyddar mot lägre energier och hjälper oss att hitta vår egen kraft, vårt mod och vår inre gudomliga sanning och livsväg.Ärkeängeln Khamaels Sigill

Handmålad tavla 20 x 20cm 1100:- 
Finns att beställa med leveranstid ca 7-10 dagar
Akryl på bomullsduk
Konstnär: Erica Segerblom

Ärkeängeln Khamael är en krigare av Ljuset i samma mening som Michael är det. Khamael är Ärkeängel av Tredje Strålen och arbetar med manifestering genom att öppna upp hjärtat och dess energier och genom detta manifestera gudomligheten genom oss ut i fysisk form. Khamael betyder "den som ser Gud".  För att möta Gud eller det Högsta i oss själva och för att skapa det i vår verklighet behöver vi gå genom hjärtat.
Khamael hjälper oss att se kärleken och gudomligheten i oss själva och varandra, och i allt som vi skapar.
Ärkeängeln Gabriels Sigill

Handmålad tavla 20 x 20 cm 1100:- 
Finns att beställa med leveranstid ca 7-10 dagar
Akryl på bomullsduk
Konstnär: Erica Segerblom

Ärkeängeln Gabriel av Fjärde Strålen hjälper oss att komma i kontakt med det gudomliga uttrycket - vår kreativitet. De här frekvenserna stödjer all sorts skapande - musik, konst, skrivande, dans etc. - och skapar gudomligt flöde i detta. Det hjälper oss även med läkning av våra känslor och att kunna uttrycka dem på ett högre sätt.
Ärkeängeln Gabriel sätter oss också i kontakt med naturen, Moder Jord, djur och växter. Ärkeängeln Raphaels Sigill

Handmålad tavla 20 x 20 cm 1100:- 
Finns att beställa med leveranstid ca 7-10 dagar
Akryl på bomullsduk
Konstnär: Erica Segerblom

Ärkeängeln Raphael av Femte Strålen arbetar med oss ang vetenskap, musik, helande, läkande och sanning. Femte Strålen samarbetar med den Tredje Ögat och utvecklandet av inre seende och klarhet i den mentala kroppen.
Raphael betyder "han som helar" eller "Gud har helat" och arbetar med fysisk och själslig läkning men även med helande genom naturen och växter och en persons möjligheter och kunskap att utföra läkning och helande.Ärkeängeln Zadkiels Sigill

Handmålad tavla 20 x 20 cm 1100:-
Finns att beställa med blommig ram, se de andra målningarna, med leveranstid ca 7-10 dagar 
Akryl på bomullsduk
Konstnär: Erica Segerblom

Ärkeängeln Zadkiel. Ärkeängeln av Sjunde Strålen och Violetta Flamman arbetar med dig med Andlig Alkemi, omvandling, nåd, förlåtelse och rättfärdighet. Frekvensen hjälper oss att kärleksfullt se oss själva utifrån vårt högre jag och genom det vårt sanna värde, vår självkänsla och vårt självförtroende. Den jobbar även med minnen, att stärka minnet men också med att läka de minnen som är jobbiga. Genom Ärkeängeln Zadkiel får vi kontakt med den Violetta Flamman och kan förankra den i oss själva men även genom oss till de omkring oss och ner i jorden. Den Andliga Alkemi som detta ger, höjandet av vår frekvens, kan ge snabb positiv förändring.


Galleri

Erica Segerblom 2021 ©