Sacred Art - Helig Konst

Jag arbetar andligt och själsligt även genom måleri och använder mig ofta av äldre heliga symboler eller sigill, som innehåller högre gudomlig energi som kanaliseras genom målningen till betraktaren.

Jag lägger även in frekvens genom energiarbete under arbetet med en tavla. Tavlorna förmedlar de högre energierna på ett fysiskt plan som en portal, och de kan användas till att förstärka meditation, höja frekvens, för att kontakta och integrera en särskild vibration, t.ex en specifik gudomlig egenskap eller Ärkeängel, eller till att rena och höja energierna i ett rum. Tavlorna kan även användas som beskydd eller för att få kontakt med högre guider eller Ljusvarelser. De förstårker även arbetet och förankrandet av de 7 Strålarna som vi gör i distanshealinggrupperna och i enskilda behandlingar.


Målningar med följande Ärkeänglars Sigill kan beställas:

  • Ärkeängeln Michael av Första Strålen 
  • Ärkeängeln Jophiel av Andra Strålen
  • Ärkeängeln Khamael av Tredje Strålen 
  • Ärkeängeln Gabriel av Fjärde Strålen 
  • Ärkeängeln Raphael av Femte Strålen 
  • Ärkeängeln Uriel av Sjätte Strålen 
  • Ärkeängeln Zadkiel av Sjunde Strålen


20 x 20 cm 1100:- (kostnad för frakt tillkommer på 100:-)


Det går även bra att beställa andra storlekar.

Varmt välkommen att höra av dig här via kontaktformuläret för köp och beställning. 
 


Ärkeängeln Michaels Sigill

35 x 35 cm 2100:-

I Lager

Akryl på bomullsduk 


Ärkeängeln Michaels Sigill

20 x 20 cm 1100:-

Finns att beställa med leveranstid ca 7-10 dagar

Akryl på bomullsduk

Ärkeängeln Michael, skyddsängel, krigaren som utkämpar slag för Ljuset och mot det mörka. Ärkeängel av Första Strålen av beskydd, mod, tro, kraft och Guds vilja, dvs vår egen gudomliga närvaro, plan och själsuppgift. Michael kallas ofta för den mest kraftfulla i den himmelska hierarkin. Första strålen är Krigarstrålen som tar ner den gudomliga kraften till mänskligheten. Den handlar om att känna fullständig tillit till sin egen styrka. Michael kräver sanning från de som jobbar med honom och kontaktar honom. Att vara sann innebär att fullständigt stå i sin egen kraft. Han leder styrkan som bygger de nät av ljus som skyddar mot lägre energier och hjälper oss att hitta vår egen kraft, vårt mod och vår inre gudomliga sanning och livsväg.

 Denna tavla kan användas till kontakt med Ärkeängeln Michael  och med att integrera dessa kvaliteer, och till arbete med den Första Strålen.

Ärkeängeln Jophiels Sigill

20 x 20cm 1100:-
Finns att beställa med leveranstid ca 7-10 dagar
Akryl på bomullsduk

Ärkeängeln Jophiel av Andra Strålen av den gudomliga kärleken och visdomen. Ärkeängeln Jophiel hjälper oss med öppnande och med läkande av vårt hjärtchakra, med förankrandet av Kristusmedvetandet, den totala enhetens och kärlekens energi, men också med den gudomliga skönheten som öppnar våra hjärtan i det som upplevs vackert.

Denna tavla kan användas till kontakt med Ärkeängeln Jophiel och med att integrera dessa kvaliteer, och till arbete med den Andra Strålen.

 

Ärkeängeln Khamaels Sigill

 20 x 20 cm 1100:-

Finns att beställa med leveranstid ca 7-10 dagar

Akryl på bomullsduk

Ärkeängeln Khamael är en krigare av Ljuset i samma mening som Michael är det. Khamael är Ärkeängel av Tredje Strålen och arbetar med manifestering genom att öppna upp hjärtat och dess energier och genom detta manifestera gudomligheten genom oss ut i fysisk form. Khamael betyder "den som ser Gud".  För att möta Gud eller det Högsta i oss själva och för att skapa det i vår verklighet behöver vi gå genom hjärtat.

Khamael hjälper oss att se kärleken och gudomligheten i oss själva och varandra, och i allt som vi skapar.

Denna tavla kan användas till kontakt med Ärkeängeln Khamael och med att integrera dessa kvaliteer, och till arbete med den Tredje Strålen.

 


Ärkeängeln Gabriels Sigill

20 x 20 cm 1100:-

Finns att beställa med leveranstid ca 7-10 dagar

Akryl på bomullsduk

Ärkeängeln Gabriel av Fjärde Strålen hjälper oss att komma i kontakt med det gudomliga uttrycket - vår kreativitet. De här frekvenserna stödjer all sorts skapande - musik, konst, skrivande, dans etc. - och skapar gudomligt flöde i detta. Det hjälper oss även med läkning av våra känslor och att kunna uttrycka dem på ett högre sätt.

Ärkeängeln Gabriel sätter oss också i kontakt med naturen, Moder Jord, djur och växter. 

Denna tavla kan användas till kontakt med Ärkeängeln Gabrieloch med att integrera dessa kvaliteer, och till arbete med den Fjärde Strålen.

 

Ärkeängeln Raphaels Sigill

20 x 20 cm 1100:-

Finns att beställa med leveranstid ca 7-10 dagar

Akryl på bomullsduk

Ärkeängeln Raphael av Femte Strålen arbetar med oss ang vetenskap, musik, helande, läkande och sanning. Femte Strålen samarbetar med den Tredje Ögat och utvecklandet av inre seende och klarhet i den mentala kroppen.

Raphael betyder "han som helar" eller "Gud har helat" och arbetar med fysisk och själslig läkning men även med helande genom naturen och växter och en persons möjligheter och kunskap att utföra läkning och helande.

 Denna tavla kan användas till kontakt med Ärkeängeln Raphael och med att integrera dessa kvaliteer, och till arbete med den Femte Strålen.

Ärkeängeln Uriels Sigill

20 x 20 cm 1100:-
Finns att beställa med leveranstid ca 7-10 dagar
Akryl på bomullsduk

Ärkeängeln Uriel hjälper oss med den Sjätte Strålen och dess lärdom av att fullständigt acceptera vår egen gudomlighet och plats i världen och universum som en helhet, som del av den. Den här energin förankrar fullständig hängivenhet i den vi är och i vårt utövande av vårt andliga arbete. Den hjälper oss att integrera vår gudomlighet som en sann och självklar del av oss själva och av vårt dagliga liv.

Denna tavla kan användas till kontakt med Ärkeängeln Uriel och med att integrera dessa kvaliteer, och till arbete med den Sjätte Strålen.

Ärkeängeln Zadkiels Sigill

20 x 20 cm 1100:-

Finns att beställa med leveranstid ca 7-10 dagar 

Akryl på bomullsduk

Ärkeängeln Zadkiel. Ärkeängeln av Sjunde Strålen och Violetta Flamman arbetar med dig med Andlig Alkemi, omvandling, nåd, förlåtelse och rättfärdighet. Frekvensen hjälper oss att kärleksfullt se oss själva utifrån vårt högre jag och genom det vårt sanna värde, vår självkänsla och vårt självförtroende. Den jobbar även med minnen, att stärka minnet men också med att läka de minnen som är jobbiga. Genom Ärkeängeln Zadkiel får vi kontakt med den Violetta Flamman och kan förankra den i oss själva men även genom oss till de omkring oss och ner i jorden. Den Andliga Alkemi som detta ger, höjandet av vår frekvens, kan ge snabb positiv förändring.
 Denna tavla kan användas till kontakt med Ärkeängeln Zadkiel och med att integrera dessa kvaliteer, och till arbete med den Sjunde Strålen även kallad den Violetta Flamman.


Galleri

Erica Segerblom 2022©