The Rays of Light - Strålarna

The Rays of Light - Strålarna, är kraftfulla nycklar i vårt arbete med själen och med höjning av vår frekvens. De är de energisteg vi tar i vår utveckling som människa och i själen, genom liv och inkarnationer, och att arbeta medvetet med dessa energier ökar starkt takten på vår utveckling, förståelse och medvetandenivå. De är vårt starkaste verktyg att använda i all vår utveckling.

För klienter erbjuder jag energiarbete med 16 Strålar - 16 energinivåer som tillsammans och stegvis bildar vägen till att nå första början på uppstigning, ascension.

Vi arbetar med tre nivåer:

Strålar 1-7

Arbete med enskilda sessioner på distans och/eller distanshealinggrupp

Strålar 8-12

Arbete med enskilda sessioner på distans

Strålar 13-16

Arbete med enskilda sessioner på distans


Syftet med energiarbetet med Strålarna är att starkt komma vidare i medvetande och frekvens, till högre nivåer av integrering och förankrande av själsvibration och kontakt med det högra jaget och med monaden - den högre själen, renande av de lägre kropparna, att få tillgång till intuition, klarsyn och öppnande av tredje ögat, öppnande av Hjärtchakrat och förankring av Kristusmedvetande och senare universell kärlek, förankring till Moder Jord samt förberedandet och byggandet av Antahkarana, Regnbågsbron.

Boka din session här eller via sms el mejl.

Gå gärna in och läs om frekvenserna och deras behandlingar på deras respektive sida.