sv

Om Mig & Mitt arbete

Jag är en ren kanal av själens arbete. Källan till mitt energiarbete, min information och till den själsliga utbildning jag tillhandahåller är The Mahatma, som är ett kluster av ren energi-närvaro från nivåerna precis innan gudshuvudet, eller universums centrum. The Mahatmas enda syfte är att föra människor, varelser, planeter och evolution till sitt nästa rena steg av varande.

Mitt arbete är också i samarbete med Strålarnas Ashram och med Hierarkin av Ljus. Deras fokus är Strålarnas arbete och utveckling inom jordens nivåer.

De här är källorna till den kunskap, information och till det rena energiarbete eller healing jag erbjuder i det här själsarbetet, och syftet är att föra mina klienter in i sin nästa nivå av medvetande enligt den gudomliga planen för den här tiden, nivån och den här inkarnationen.

Min uppgift är också att tillhandahålla fullständigt ren kunskap på det sätt som den ses på de rena nivåerna av varande efter jorden. Det är läran om själen som den är sedd i den rena kärna som finns i alla andliga traditioner i vår tid och genom all tid på jorden. Den kärnan är alltid att vi alla är skapade i Guds eller universums rena kärlek, och vår uppgift är alltid att hålla mer av denna gudsnärvaro eller kärlek i den vi är.

Det finns många vägar och det här är en.

Om du längtar efter det här arbetet så finns det här

- Erica Segerblom Yerlikaya-