Om energierna

De helandesystem och energier jag använder mig av i mitt arbete är i första hand the Mahatma Energy/the Avatar of Synthesis.
Angelic Reiki® och Usui/Holy Fire® Reiki finns också med som viktiga och användbara verktyg när de behövs.
Alla metoderna brukar beskrivas som kraftfulla och effektiva samtidigt som de är mycket mjuka, kärleksfulla och högvibrerande. 
 
När jag arbetar med helande av tidigare liv läser jag Akasha-krönikorna och helar sedan de negativa effekterna som en specifik upplevelse har i nuet.

Jag använder även Merkabah-aktivering i helandeutrymmet. 

The Mahatma Energy eller the Avatar of Synthesis är den högsta frekvens som är tillgänglig för oss just nu och kanske den som är viktigast att arbeta med i detta skede. Den är den högsta kärleksenergin och kan aldrig skada då den kanaliseras genom monaden och själen på mottagaren och därför alltid regleras efter det högsta bästa. Det finns inte heller något motstånd mot denna frekvens då den aldrig manipulerats eller använts för lägre syften.
The Mahatma Energy jobbar på alla nivåer och kan användas till all slags helande och läkning, men främst accelererar den uppstigningsprocessen både för individen och jorden och byggandet av ljuskroppen, samt möjliggör byggandet av Antahkarana.

Vad är Reiki? Reiki är japanska och betyder universell livsenergi. Det är den kraft som finns i våra celler, i allt omkring oss, den energi som skapar, som balanserar och bygger upp. Andra namn på denna energi är prana, chi, ki etc. och den kanaliseras även inom exempelvis yoga, meditation och Tai Chi. Reiki är en specifik frekvens av Ki som inte bara är livsenergi utan även har en hög andlig koppling.
Genom att utövaren kanaliserar denna energi, hjälper det oss att aktivera våra egna läkningsprocessen och vi kan nå ökat välmående både fysiskt, psykiskt och själsligt och lösa blockeringar i våra kroppar, tankar och känslor.
En Reiki-utövare kanaliserar denna högfrekventa energi till mottagaren och använder alltså inte sin egen energi, vilket gör metoden ren och säker.

Usui Reiki, som vi använder idag, togs bl.a fram av dr. Mikao Usui i Japan under början av 1900-talet, men helandetraditionen med denna energi är tusenårig. Den hjälper ofta vid t.ex ångest och hög stress, trötthets- och utmattningssyndrom, värk, muskelsmärtor, sömnproblem eller vid hjälp att t.ex sluta röka, men är ofta också effektiv som en väg till ökat medvetande, själsliga insikter, personligt växande och andlig utveckling.
 
Usui/Holy Fire® Reiki är en metod som tagits fram av William Lee Rand och ICRT (International Center for Reiki Training). Denna frekvens är en vidareutveckling av den tidigare energin och arbetar särskilt med bl.a ökande av den egna kraften och känslan av att känna sig älskad och en del av alltet, med relationer, oro och trygghet samt kan ge vägledning. Denna frekvens helar djupt, snabbt och kraftfyllt.

Det finns mycket vetenskaplig forskning om Reiki och i många länder används det sida vid sida med den traditionella vården på t.ex sjukhus.

Angelic Reikii® är en helandemetod som bl.a även innehåller Usui Reiki i sina energistrålar och har sin grund i äldre esoteriska läror. Här arbetar utövaren med änglar, Ärkeänglar och Uppstigna Mästare som kraftfulla energier för mottagarens högsta bästa. Denna metod hittar din själs sanning och ditt livs sanna väg och balanserar och renar det som inte är i enlighet med detta.

Erica Segerblom 2019 ©