Om energierna

De helandesystem jag använder mig av i mitt arbete är Angelic Reiki®, Usui Reiki samt the Mahatma Energy/the Avatar of Synthesis.
Alla metoderna brukar beskrivas som kraftfulla och effektiva samtidigt som de är mycket mjuka, kärleksfulla och högvibrerande. 
Jag använder även Merkabah-aktivering i helandeutrymmet. 

Vad är Reiki? Reiki är japanska och betyder universell livsenergi. Det är den kraft som finns i våra celler, i allt omkring oss, den energi som skapar, som balanserar och bygger upp. Andra namn på denna energi är prana, chi, ki etc. och den kanaliseras även inom exempelvis yoga, meditation och Tai Chi. Genom att utövaren kanaliserar denna energi, Ki, hjälper det oss att aktivera våra egna läkningsprocessen och vi kan nå ökat välmående både fysiskt, psykiskt och själsligt och lösa blockeringar i våra kroppar, tankar och känslor. En Reiki-utövare kanaliserar denna högfrekventa energi till mottagaren och använder alltså inte sin egen energi, vilket gör metoden ren och säker.

Usui Reiki, som vi använder idag, togs bl.a fram av dr. Mikao Usui i Japan under början av 1900-talet, men helandetraditionen med denna energi är tusenårig. Den hjälper ofta vid t.ex ångest och hög stress, trötthets- och utmattningssyndrom, sömnproblem eller vid hjälp att t.ex sluta röka, men är ofta också effektiv som en väg till ökat medvetande, själsliga insikter, personligt växande och andlig utveckling.

Det finns mycket vetenskaplig forskning om Reiki och i många länder används det sida vid sida med den traditionella vården på t.ex sjukhus.

Angelic Reikii® är en helandemetod som bl.a även innehåller Usui Reiki i sina energistrålar och har sin grund i äldre esoteriska läror. Här arbetar utövaren med änglar, Ärkeänglar och Uppstigna Mästare som kraftfulla energier för mottagarens högsta bästa. 

Denna metod hittar din själs sanning och ditt livs sanna väg och balanserar och renar det som inte är i enlighet med detta.


Erica Segerblom 2019 ©