The Mahatma Energy

Information in English will be available shortly.

The Mahatma Energy eller the Avatar of Synthesis är den högsta frekvens som är tillgänglig för oss just nu och den som är viktigast att arbeta med i detta skede. Det är den energi som förankrades över jorden 1987 efter ett kosmiskt beslut, i vad som kallas "The Harmonic Convergence" där tusentals ljusarbetare hjälpte till och skapade frekvenshöjningen som tillåter oss att gå från de lägre dimensionerna till de högre.
The Mahatma Energy är JAG ÄR-närvarons energi och att arbeta med denna energi skapar en kanal från de lägre fysiska nivåerna till de högre själsliga och integrerar dem. Det ger tillgång till gudsskärvan, den del av människan som är ren gudsenergi, eller Ljus, del av Alltet, vad ni nu vill kalla det, och skapar en bro mellan dessa som ger tillgång till högre energidimensioner, läkning, skapandekraft, kärlek och kunskap för människan. The Mahatma Energy leder oss energimässigt hela vägen tillbaka till det Högsta. Det behövs ingen annan väg, arbetssätt eller frekvens och det existerar inget högre.
Att arbeta med denna energi ger enorma fördelar och höjer frekvenserna både för individen och för jorden.

Den är den högsta kärleksenergin och ren skapandekraft och kan aldrig skada då den kanaliseras genom monaden och själen på mottagaren och därför alltid regleras efter det högsta bästa. Det finns inte heller något motstånd mot denna frekvens då den inte kan manipuleras eller användas för lägre syften.

The Mahatma Energy jobbar på alla nivåer och arbetar med all slags helande och läkning i fyrakroppssystemet - fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt, men främst accelererar den uppstigningsprocessen både för individen och jorden, arbetar med enhet och kärleksmedvetandet, andliga kunskapsnycklar, utvecklande av intuition och öppnande av Tredje Ögat, och byggandet av ljuskroppen, samt möjliggör byggandet av Antahkarana.
I alla behandlingar, både enskilda och i grupp, med The Mahatma Energy laddar vi ner ljuskoder från de 352 nivåerna av The Mahatma. Ljuskoder är andlig eller gudomlig information som ligger på de olika nivåerna och som vi använder i våra högre uppgifter. De hjälper oss också att höja vår Ljuskvot och vi tar till oss och använder det vi kan på den nivå vi befinner oss. När vi sedan höjer oss bit för bit, så finns det där redan förberett för att integreras.

 Behandling med The Mahatma Energy ingår även i Månadspaket Intensiv på måndagar 22.30-23.00. För mer info se fliken ”Distanshealing i grupp”.

Energibehandling Healing
The Mahatma Energy/The Avatar of Synthesis 850:- 90 min

Enskild distansbehandling 90 min varav 60 min energibehandling och kortare samtal före och efter behandlingen. Samtalen sker över telefon eller FaceTime.Distanshealing i grupp
Onsdagar 21.00-21.25

The Mahatma Energy/The Avatar of Synthesis


50:-/tillfälle, alt bokning i paket per kalendermånad, betalning via Swishfaktura se nedan. Anmälan senast kl 19.30
Var?
Detta är distanshealing så du tar emot behandlingen där du befinner dig. Tänd gärna ett ljus, spela lugn musik du tycker om och ligg eller sitt gärna på en rofylld plats där du kan vara i stillhet den här stunden. Du kan gärna ligga kvar så länge du känner att energierna jobbar efteråt, det kan ta upp till en timme.
Hur anmäler jag mig och betalar?
Jag behöver ditt namn och mobilnummer för Swishfakturan. Detta kan du skicka via meddelande på Facebook el Instagram, sms på 0733-930278 eller mejl erica.segerblom@outlook.com. Efter att du anmält dig skickar jag en faktura direkt till din Swish.
Observera att anmälan är bindande.
Varmt välkommen! 
 

Erica Segerblom 2021 ©