Kombinerade Månadspaket

Alla mina behandlingar verkar tillsammans för ett djupt och grundligt andligt energiarbete och vi har stora fördelar av att vara i dessa energier, knyta an till dem och förankra dem så ofta som möjligt. För varje gång anknytningen görs så förstärks den och vidgas, och för varje behandling så djupnar energiarbetet och arbetar på högre nivåer och bidrar till större läkning, rening, förståelse och kunskap.
För att underlätta både praktiskt och ekonomiskt så har jag tagit fram Månadspaket för mina alternativ av distanshealing i grupp, som ligger som en grund till allt mitt arbete, där man kan boka och betala för hela månaden på en gång och givetvis med en rabatt som kanske också ger möjlighet att vara med mer och då också få bättre resultat.

Alla Månadspaket bokas och betalas per kalendermånad.
Betalning sker via Swishfaktura direkt till din mobil.

Hur anmäler jag mig?
Jag behöver ditt namn , vilket Månadspaket du vill delta i och ditt mobilnummer till Swishfakturan. Allt detta kan du skicka via sms på 0733930278 alt mejl erica.segerblom@outlook.com alt i ett meddelande på Facebook eller Instagram.
Priserna varierar beroende på hur veckodagarna faller över månaden och då också hur många tillfällen det är per grupp. 

Kombinerade Månadspaket Juli 2021

Alt 1

Distanshealing The Mahatma Energy
onsdagar  kl 21-21.25
 +
Distanshealing 10 Ärkeänglars Helande
söndagar kl 20.30-21.20

550:-(ord. Pris 600:-)

Alt 2

Distanshealing The Mahatma Energy
onsdagar kl 21-21.25
+
Distanshealing Ärkeängeln Metatron och Ljuset
söndagar kl 21.30-21.55

350:- (ord. pris 400:-)

Alt 3

Distanshealing 10 Ärkeänglars Helande
söndagar kl 20.30-21.20
+
Distanshealing Ärkeängeln Metatron och Ljuset
söndagar kl 21.30-21.55

550:- ( ord. pris 600:-)

Alt 4

Distanshealing The Mahatma Energy
onsdagar kl 21-21.25
+
Distanshealing 10 Ärkeänglars Helande
söndagar kl 20.30-21.20
 +
Distanshealing Ärkeängeln Metatron och Ljuset
 söndagar kl 21.30-21.55

 700:- (ord. pris 800:-)


Månadspaket för er som påbörjat behandlingssystemet 12 Strålars Väg

Alt 5

Distanshealing 7 Strålars Manifesterande
onsdagar 20.00-20.50
+
Distanshealing The Mahatma energy
onsdagar 21.00.21.25

550:- (ord pris 600:-)

Månadspaket för er som gått hela behandlingssystemet 12 Strålars Väg

Alt 6

Distanshealing The Mahatma Energy
onsdagar 21.00-21.25
+
Distanshealing 12 Strålars Enhet
onsdagar 21.30-22.20

670:- (ord pris 720:-) 

Alt 7

Distanshealing 7 Strålars Manifesterande

onsdagar 20.00-20.50
+
Distanshealing The Mahatma Energy 
onsdagar 21.00-21.25
+
Distanshealing 12 Strålars Enhet
onsdagar 21.30-22.20

1020:- (ord pris 1120:-)

 

Månadspaket Intensiv
Grundläggande Energiarbete
1050:-/mån

Distansbehandlingar i grupp 4 ggr/vecka hela månaden mån-tors kl 22.30-23.00. 
Bokning sker per kalendermånad och betalning sker via Swishfaktura. 


Den här behandlingsformen sätter en bra och bred grund i det själsliga arbetet och är ett fint sätt att få in de högre energierna att arbeta kontinuerligt och i vardagen. Vi har stor fördel av att göra den energimässiga anknytningen till The Mahatma Energy så ofta som möjligt och det är anledningen till att jag tagit fram denna behandlingsform. Varje gång vi tar in frekvensen i vår energikanal djupnar anknytningen och arbetet sker hela tiden djupare och på högre nivåer.
Vi kommer även att jobba med flera viktiga moment som t.ex jordande och öppnande av Hjärtat. I varje behandling ligger The Mahatma Energy som en grund och vi assisteras även av Uppstigna Mästare.
Den här behandlingsformen kan användas som en kickstart, en period av djupare arbete men även som en behandlingsform att använda kontinuerligt och över lång tid och som ett stöd och en grund som hela tiden för oss framåt i det andliga arbetet.


Vi kommer att jobba med ett moment per kväll i veckan:

Måndagar - The Mahatma Energy med alla de egenskaper som arbetet med denna JAG ÄR-närvarons energi ger, renande och helande i 4-kroppssystemet, frekvenshöjning, portaler till det Högre osv. Vi laddar även ner ljuskoder från de 352 nivåerna av The Mahatma. Ljuskoder är andlig eller gudomlig information som ligger på de olika nivåerna och som vi använder i våra högre uppgifter. De hjälper oss också att höja vår Ljuskvot och vi tar till oss och använder det vi kan på den nivå vi befinner oss. När vi sedan höjer oss bit för bit, så finns det där redan förberett för att integreras.
Läs gärna mer på sidan om The Mahatma Energy. 
 
Tisdagar - Ärkeänglar och deras frekvenser samt förankringar till dem. Vi arbetar även tillsammans med Ärkeänglarna med renande och balanserande av 12 chakran - de 7 lägre chakrana, 5 av våra högre - samt Jordstjärnan och Stellar Gateway, samt vidgande och renande av den centrala kanalen - energikanalen för andlig medvetenhet, upplysning, enhet och balans.

Onsdagar - öppnande av Hjärtat, enhet och kärleksenergier med assisterande av Ärkeänglarna Jophiel och Khamael. Vi arbetar även med förankring av Kristusmedvetandet, den totala enhetens frekvens och kärleksenergi tillsammans med Vywamus och Lady Quan Yin.

Torsdagar - balansering av lägre energier, Jordstjärnan, baschakrat, polaritetschakrat och solar plexus samt jordande och grundande frekvensarbete med förankring och integrering av Moder Jord, Moder Gaias energi. Vi arbetar specifikt med kontakt och förankring till Moder Gaia i hjärtchakrat men också i hela energiutrymmet med assisterande av Ärkeängel Sandalphon och The Mother Energy.

Läs gärna mer på sidan för Månadspaket Intensiv. 


Erica Segerblom 2021 ©