Månadspaket

Alla mina behandlingar verkar tillsammans för ett djupt och grundligt andligt energiarbete och vi har stora fördelar av att vara i dessa energier, knyta an till dem och förankra dem så ofta som möjligt. För varje gång anknytningen görs så förstärks den och vidgas, och för varje behandling så djupnar energiarbetet och arbetar på högre nivåer och bidrar till större läkning, rening, förståelse och kunskap.
För att underlätta både praktiskt och ekonomiskt så har jag tagit fram Månadspaket för mina alternativ av distanshealing i grupp, som ligger som en grund till allt mitt arbete, där man kan boka och betala för hela månaden på en gång och givetvis med en rabatt som kanske också ger möjlighet att vara med mer och då också få bättre resultat.

Alla Månadspaket bokas och betalas per kalendermånad.
Betalning sker via Swishfaktura direkt till din mobil.

Hur anmäler jag mig?
Jag behöver ditt namn , vilket Månadspaket du vill delta i och ditt mobilnummer till Swishfakturan. Allt detta kan du skicka via sms på 0733930278 alt mejl erica.segerblom@outlook.com alt i ett meddelande på Facebook eller Instagram.
Priserna varierar beroende på hur veckodagarna faller över månaden och då också hur många tillfällen det är per grupp. 
Nedanstående priser gäller för December

Månadspaket Intensiv
The Mahatma Energy/The Avatar of Synthesis
895:-/mån

Distansbehandlingar 4 ggr/vecka hela månaden mån-tors kl 23.00-23.20
Ett samtal över telefon eller FaceTime ingår under healingperioden samt kontakt eller stöd om du behöver eller undrar något.
Detta Månadspaket kommer att ändra format f.o.m jan 2021. Mer information kommer inom kort. 

Kombinerade Månadspaket
Alt 1

Distanshealing The Mahatma Energy
5 onsdagar hela dec kl 21-21.25
 +
Distanshealing 10 Ärkeänglars Helande
4 söndagar hela dec kl 20.30-21.20

600:-(ord. Pris 650:-)

Alt 2

Månadspaket Intensiv
The Mahatma Energy
Distanshealing mån-tors hela dec kl 23-23.20
+
Distanshealing 10 Ärkeänglars Helande
4 söndagar hela dec kl 20.30-21.20.

1195:- (ord. pris 1295:-)

Alt 3

Månadspaket Intensiv
The Mahatma Energy
Distanshealing mån-tors hela dec kl 23-23.20
+
Distanshealing 10 Ärkeänglars Helande 4 söndagar hela dec kl 20.30-21.20
+
Distanshealing The Mahatma Energy
5 onsdagar hela dec kl 21-21.25

1395:- ( ord. pris 1545:-)

 
Månadspaket som inkluderar 12 Strålars Enhet Distanshealing i grupp kommer att erbjudas f.o.m Januari 2021 för dem som gått hela behandlingssystemet 12 Strålars Väg.


Erica Segerblom 2020 ©