Månadspaket Intensiv

Månadspaket Intensiv 

Grundläggande Energiarbete

1050:-/mån

Distansbehandlingar i grupp 4 ggr/vecka hela månaden mån-tors kl 22.30-23.00.

Bokning sker per kalendermånad och betalning sker via Swishfaktura. Nästa start mån 3/5.

Den här behandlingsformen sätter en bra och bred grund i det själsliga arbetet och är ett sätt att få in de högre energierna och att arbeta kontinuerligt med energiarbetet i vardagen.
I Månadspaket Intensiv jobbar vi en hel kalendermånad varje kväll mån-tors, med 30 minuters energibehandlingar utifrån olika arbetsteman. Hela arbetsveckan utgör också en enhet, en arbetslinje energimässigt, som då upprepas minst fyra gånger under perioden.
Varje gång vi tar in de här frekvenserna djupnar anknytningen och arbetet sker hela tiden djupare och på högre nivåer. Det ger därför ökade fördelar och större utveckling ju mer vi använder oss av dem.
Vi jobbar med många viktiga moment som är grundläggande i det själsliga arbetet vidare, och jag har tagit fram den här arbetsformen för att kunna erbjuda en möjlighet att få in så mycket andligt arbete som möjligt under veckan. I varje behandling ligger The Mahatma Energy som en grund för att öka effekten av varje moment, och vi assisteras även av Uppstigna Mästare och Ärkeänglar.
Den här behandlingsformen kan användas som en kickstart, en period av djupare arbete men även som en metod att använda kontinuerligt och över lång tid och som ett stöd och en grund som hela tiden för oss framåt i det andliga arbetet.
Jag rekommenderar nya klienter att börja med Månadspaket Intensiv under en eller helst några månader innan vi tar in t.ex arbete med de 12 Strålarna. 

Vi jobbar med ett moment per kväll i veckan:
 
Måndagar - The Mahatma Energy
På måndagar startar vi alltid veckan med en helkroppsbehandling genom fyrakroppssystemet - fysisk, känslomässigt, mentalt och själsligt - med The Mahatma Energy, eller The Avatar of Synthesis som energin också kallas.
The Mahatma Energy är den högsta och mest kraftfulla energi vi på jorden har tillgång till i det här skedet. Den förankrades i jordens stora energihöjning som skedde 1987 och har varit tillgänglig för oss sedan dess. Den är del av jordens och vår stora höjning av frekvens som många pratar om just nu, och anledningen till att vi har större möjlighet till att hålla högre vibrationer och att förankra högre energier i det fysiska än vad som varit möjligt tidigare. Att jobba med den här energin ger enorma möjligheter till som sagt frekvenshöjning, till djup läkning och renande på alla plan, och ger stark själslig utveckling.
Vywamus har i kanaliseringar sagt att The Mahatma Energy är det största och viktigaste som hänt jorden och mänskligheten någonsin, vilket är ett stort uttalande med tanke på att vår fina jord har en lång och spännande historia. Vywamus har också uttryckt att varje kontakt med the Mahatma Energy accelerar uppstigningsprocessen och byggandet av Ljuskroppen tusenfalt, vilket också är anledningen till att jag valt att arbeta med och dela denna energi, och alltid tar in den som en grund i alla mina behandlingsformer. The Mahatma Energy är länken mellan oss och gudshuvudet som det kallas, det Högsta, kärnan, Alltet, Gud, och vi kan genom denna frekvens bygga bron först till själen, sedan till monaden och så hela vägen tillbaka. 
Läs gärna mer på sidan om The Mahatma Energy.

Tisdagar - Ärkeänglar och 12 chakran
På tisdagar i Månadspaket Intensiv jobbar vi dels med Ärkeänglar, dessa otroliga gudskrafter av Ljus, kunskap, styrka och skapande som gärna hjälper och assisterar oss när vi behöver det. I behandlingen tar vi in Ärkeänglar och deras energier och börjar etablera kontakt, börjar bygga kopplingar till dem. Det är dels ett läkande och renande arbete, ett utvecklande utifrån deras specifika kvalitéer, men också ett förberedande så att när man höjt sin frekvens tillräckligt för att kunna möta upp, så är kontakten redan gjord. Då är stigen redan trampad kan man säga.
Ärkeänglarna står gärna bredvid oss och vägleder oss i vår själsliga utveckling och det är en stor trygghet att ha dem vid sin sida. Med Ärkeänglarnas hjälp och energier, och med The Mahatama Energy, så jobbar vi sedan med renande, balans, lösande av blockeringar  och flöde etc. i våra chakran i fyrakroppssystemet - fysiskt, känslomässigt, mentalt och själsligt.
Vi arbetar genom 12 chakran - de 7 lägre och 5 av våra högre - plus Jordstjärnan och Stellar Gateway. Detta leder till en tillgång till de högre kvalitéer och egenskaper inom varje område, och vad gäller de högre chakrana arbete med själskontakten och tillgång till högre information och vägledning som ligger där. Sedan avslutar vi också med vidgande och renande av centrala kanalen - energikanalen för andlig medvetenhet, upplysning enhet och balans.

Onsdagar - öppnande av Hjärtat, enhet och kärleksenergier

Vi har ju börjat veckan med kraftfullt renande. Först med The Mahatma Energy, sedan med Ärkeänglar och arbete med våra 12 chakran. För att nå högre medvetande krävs renande av våra lägre energier, jag skulle säga främst känslokroppens nät i 3D. De energierna ligger i vägen, skymmer och tynger ner, hindrar oss från att komma vidare uppåt. Därför är det arbetet otroligt viktigt och inget att stressa igenom. Vägen till högre medvetande, själskontakt, dimensionsskifte osv går sedan genom hjärtat - Högre visdom är det som kommer genom att vara i kärlek. På onsdagar arbetar vi därför med fokus över Hjärtat tillsammans med Ärkeänglarna Jophiel och Khamael. Vi tar ner och integrerar Kristusmedvetandet, den totala enhetens frekvens och jobbar även igenom hela kroppen genom fyrakroppssystemet med den Gudomliga Kärlekens Energi tillsammans med The Mahatma Energy, Lady Quan Yin och Vywamus.

Torsdagar - balansering av lägre energier och grundande frekvensarbete

Torsdagar, det sista behandlingsmomentet i den arbetslinje som sträcker sig över hela veckan. En arbetslinje vi under behandlingsperioden, månaden, upprepar i alla fall fyra gånger. När vi når torsdagen har vi gjort två tillfällen med djupt läkande arbete och arbetat med renande, energiflöde, energibalansering, 12 chakran och frekvenshöjning. Sedan har vi gått in i hjärtat och arbetat med kärlek och enhet - vägen till högre visdom - och med den Högsta Gudomliga Kärleken. Allt i fyrakroppssystemet för att nå alla delar och nivåer av oss. Sen då? Sen förankrar vi det och för ut det i verkligheten.
På torsdagar arbetar vi med grundande och jordande. Vi jobbar specifikt med lägre energinivåer, lägre chakran där alla jordiska kopplingar ligger, för att få ner Ljus och flöde i dem. Fokuserar på balans där, frekvenshöjning och lösande av det som hindrar i det som är lägre. Många har blockeringar där och frigörandet av dem är nyckeln till att komma vidare. Det är omöjligt att gå in i högre medvetande, utveckla intuition, tredje ögat, skifta dimension etc utan att rena de lägre kopplingarna. Det blir för tungt helt enkelt, och man kommer inte vidare. Detta gör vi med Ärkeängelns Sandalphon och The Mahatma Energy. Sedan tar vi in och integrerar Moder Gaia, Moder Jord, och hennes starka energi i oss, i vårt energiutrymme.
Dörren till manifestation av alla slag, av tankar som blir till fysiska ting såväl som att kunna föra ut våra högre frekvenser ut i det fysiska, alltså i vårt vardagliga liv, vår verklighet, ligger i jordande. För hur ska något kunna gå från tankar, ord - energi - till något som man kan ta på om porten dit är stängd? Att jorda sig är helt enkelt att integrera våra högre energier med de fysiska. Detta gör vi på torsdagar. Vi för ut allt arbete vi gjort under veckan ut till vår verklighet och när vi gör det så delar vi det också med andra. Genom att göra detta energiarbete så hjälper vi inte bara oss själva och vår egen utveckling men även människor omkring oss och deras. Vi hjälper även Moder Gaias egen frekvenshöjning genom detta, dvs allas frekvenshöjning då vi är en enhet. Vi är ett.Erica Segerblom 2021 ©