12 Strålars Väg

"Arbetet med de 12 Strålarna är stort, djupgående och viktigt. Det är ett energiarbete att fortsätta att göra kontinuerligt och över tid - en stor nyckel till ens utveckling och till nya nivåer av andlighet och varande. Det är Strålarna som allt i oss och allt omkring oss är uppbyggt på och indelat efter. Med detta arbete kan man gå precis så långt man vill."

12 Strålars Väg är det behandlingssystem jag arbetat fram för att på ett enkelt sätt ha möjlighet att ta emot och integrera en kombination av de högsta frekvenserna tillgängliga för själsligt arbete och frekvenshöjning.

I de här behandlingarna använder jag de Tolv Strålarna tillsammans med The Mahatma Energy, Ärkeänglars frekvenser, Hjärtats energier och Kristusmedvetandet samt The Mother Energy för att på högsta sätt rena och hela de blockeringar som ligger på de lägre frekvensnivåerna och sedan föra in och förankra dessa högsta energier i energikanalen.

De Tolv Strålarna 

De Tolv Strålarna är energiband som går från det Högsta, Ljuset, Alltet, Gud eller vad ni väljer att kalla det, genom nivåer och dimensioner ner till oss. De korrelerar med många saker, men bl.a med våra tolv chakran, och att arbeta med dessa Strålar ger stora fördelar och är en otroligt viktig och kraftfull nyckel i allt själsligt arbete och energiarbetet för oss själva och för jorden.

Syftet med energiarbetet i det här behandlingssystemet är att nå sin högsta potential, den högsta versionen av sig själv. Det är det vi kallar gudaspekten av en människa, blåkopian. Vi renar, helar och höjer varje del av oss själva, på olika energinivåer och dimensioner, och får tillgång till de kvalitéer, egenskaper vi har inom oss i sin högsta, mest fulländade form. I detta behandlingssystem så jobbar vi med frekvenshöjning, helande och läkande av blockeringar på lägre nivåer, öppnande av Tredje Ögat och den egna intuitionen, öppnande av Hjärtat och förankring av dess energier, förankring till Moder Jord med The Mother Energy, öppnande och förankring av energikanaler till Ärkeänglar, byggandet av Ljuskroppen och den fysiska Ljuskroppen, öppnandet av den egna Gudskanalen och kontakt med det Högre Jaget och förenandet med Själsaspekten och senare Monaden, samt förberedandet och byggandet av Antahkarana, Regnbågsbron.

Precis som med våra chakran så arbetar vi med tolv Strålar - sju lägre och sedan fem högre.
 
De första sju Strålarna är förkroppsligandet av sju apekter av den gudomliga energi vi bär inom oss. I de första behandlingarna renar vi och balanserar dessa i din energikanal och höjer dem till sin högsta möjliga frekvens. Det här för att komma åt de högsta egenskaperna i dessa frekvensers uttryck och etablera dem i dig och i din fysiska verklighet. Alltså i ditt liv, hur du upplever dig själv, andra och din verklighet, och vad du manifesterar.
Behandlingarna lägger även grunden för frekvenshöjning och det fortsatta arbetet vidare sedan.

De fem högre Strålarna räknas, precis som de fem högre chakrana, som nya som vi fått till oss genom kosmiskt beslut, och de har blivit tillgängliga för att assistera oss i vår egen och i jordens frekvenshöjning. De är högre energier som på olika sätt hjälper till att föra oss in i vår högre andlighet och kunskap.
De här Strålarna är nya för de flesta och därför gör vi anknytningen en frekvens i taget med enskild behandling i varje frekvens.

Varje Stråle är ett ashram, en skola, där vi får studera, utveckla lärdomar och tankesätt och rena det som hör till varje Stråles område. Ju mer man arbetar med varje Stråle, desto högre och djupare kunskap når man. Det är som en lärobok i den himmelska skolan där man vid varje tillfälle läser några sidor. Eller som en gudomlig app där man uppdaterar och integrerar ny kunskap lite i taget för varje gång man jobbar med den. Allt och allt som vi är är uppbyggt av Strålarna.
 
Alla behandlingar görs med stor fördel många gånger men minimum enligt översikten för att gå vidare till nästa nivå. Detta är för att de jobbar tillsammans och att det är viktigt att rena och lägga en stabil grund för att få bra resultat i de högre frekvensnivåerna. Efter att man gått 12 Strålars Väg, eller under tiden, så finns det distanshealinggrupper att delta i, en med de lägre 7 Strålarna och en med de 5 högre. läs gärna mer om detta under fliken "Distanshealing i grupp".
Det finns också enskild 90-minuters behandling i varje Stråle, som enskilda ashram att besöka och arbeta mer fokuserat med var och en efter att man gjort grundarbetet. Detta kan man också göra under tiden man går 12 Strålars Väg eller t.o.m välja att bara arbeta enskilt med varje Stråle.

Arbetet med de 12 Strålarna är stort, djupgående och viktigt. Det är ett energiarbete att fortsätta att göra kontinuerligt och över tid - en stor nyckel till ens utveckling och till nya nivåer av andlighet och varande. Det är Strålarna som allt i oss och allt omkring oss är uppbyggt på och indelat efter. Med detta arbete kan man gå precis så långt man vill.

Nedan finns en översikt över behandlingssystemets uppbyggnad, men gå gärna in och läs om frekvenserna och deras behandlingar på deras respektive sida.

12 Strålars Väg Översikt
 
Nivå 0

The Mahatma Energy - enskilda behandlingar och/eller distanshealing i grupp onsdagar kl 21.00-21.25
10 Ärkeänglars Helande - enskilda behandlingar och/eller distanshealing i grupp söndagar 20.30-21.20
Ärkeängeln Metatron och Ljuset - distanshealing i grupp söndagar 21.30-21.55
Månadspaket Intensiv -  distanshealing i grupp månadsvis mån-tors 22.30-23.00 med olika arbetsområden per veckodag


Dessa behandlingar utgör grunden i energiarbetet som vi gör och jag rekommenderar att dessa behandlingsformer görs parallellt genom hela systemet. Läs mer om dessa behandlingar under deras respektive sida.

Nivå 1

7 Strålars Manifesterande - minimum 3 enskilda behandlingar innan vi går vidare till nästa nivå och ev enskilda behandlingar med vissa frekvenser efter eget önskemål.
Efter den första behandlingen finns också möjlighet att vara med på 7 Strålars Manifesterande Distanshealing i grupp onsdagar 20.00-20.50.
Jag rekommenderar även att komplettera med de grundläggande behandlingarna i Nivå 0 parallellt


Denna behandling jobbar med de första sju strålarna och med balansering och frekvenshöjning av dessa under en längre session. Detta större energiarbete utförs 3 ggr innan vi går vidare, för att på högsta sätt rena och balansera det grundläggande innan vi går vidare med de högre frekvenserna.

Det går också att boka enskild behandling med fokus på en av strålarna för att komma åt just den specifika energins högsta kvalitéer alt för att balansera en annan. Läs mer om dessa strålar på dess specifika behandlingssida.

Nivå 2

8-11 - minimum 1 enskild behandling per frekvens innan vi går vidare till nästa nivå
Jag rekommenderar också att komplettera med de grundläggande behandlingarna i Nivå 0 parallellt 


Dessa behandlingar för in och förankrar de nya högre strålarna i din energikanal. De olika Strålarna jobbar var och en med sina unika uppgifter. De här frekvenserna har kommit via Sanat Kumara och Shamballa med ett specifikt syfte att hjälpa oss in i den nya tidsåldern och ge oss möjlighet att nå ett högre medvetande. De har var och en specifika kvalitéer och arbetsområden i vår andliga utveckling.
På denna nivå görs en enskild behandling per stråle.
Läs mer om varje stråle på deras resp behandlingssida.

Nivå 3

12 Strålars Enhet - enskild behandling 120 min
Efter den enskilda behandlingen finns det möjlighet att vara med på 12 Strålars Enhet Distanshealing i grupp på onsdagar 21.30-22.30
 

Den 12e strålen är den nya tidens stråle och en kombination av alla strålar tillsammans med rent Ljus. Den är en fysisk manifestation av The Mahatma Energy.
I dessa behandlingar för vi in och förankrar alla Strålar plus denna Stråle i hela din energikanal under en längre behandling. Efter enskild behandling av 12 Strålars Enhet är du välkommen att vara med på distanshealing i grupp av denna behandling direkt efter Mahatma-healingen på onsdagar kl 21.30-22.20.
Läs mer om den 12e strålen, behandlingen och dess kvalitéer under den specifika behandlingssidan.Informationen om Strålarnas egenskaper och ordning kommer från Uppstigne Mästaren Djwhal Khul kanaliserad genom Alice Bailey och Janet McClure.

 Erica Segerblom 2020 ©