Path of the 12 Rays

Information in English will be available shortly.

"Arbetet med de 12 Strålarna är stort, djupgående och viktigt. Det är ett energiarbete att fortsätta att göra kontinuerligt och över tid - en stor nyckel till ens utveckling och till nya nivåer av andlighet och varande. Det är Strålarna som allt i oss och allt omkring oss är uppbyggt på och indelat efter. Med detta arbete kan man gå precis så långt man vill."

12 Strålars Väg är det behandlingssystem jag arbetat fram för att på ett enkelt sätt ha möjlighet att ta emot och integrera en kombination av de högsta frekvenserna tillgängliga för själsligt arbete och frekvenshöjning.

I de här behandlingarna använder jag de Tolv Strålarna tillsammans med The Mahatma Energy, Ärkeänglars frekvenser, Hjärtats energier och Kristusmedvetandet samt The Mother Energy för att på högsta sätt rena och hela de blockeringar som ligger på de lägre frekvensnivåerna och sedan föra in och förankra dessa högsta energier i energikanalen.

De Tolv Strålarna 

De Tolv Strålarna är energiband som går från det Högsta, Ljuset, Alltet, Gud eller vad ni väljer att kalla det, genom nivåer och dimensioner ner till oss. De korrelerar med många saker, men bl.a med våra tolv chakran, och att arbeta med dessa Strålar ger stora fördelar och är en otroligt viktig och kraftfull nyckel i allt själsligt arbete och energiarbetet för oss själva och för jorden.

Syftet med energiarbetet i det här behandlingssystemet är att nå sin högsta potential, den högsta versionen av sig själv. Det är det vi kallar gudaspekten av en människa, blåkopian. Vi renar, helar och höjer varje del av oss själva, på olika energinivåer och dimensioner, och får tillgång till de kvalitéer, egenskaper vi har inom oss i sin högsta, mest fulländade form. I detta behandlingssystem så jobbar vi med frekvenshöjning, helande och läkande av blockeringar på lägre nivåer, öppnande av Tredje Ögat och den egna intuitionen, öppnande av Hjärtat och förankring av dess energier, förankring till Moder Jord med The Mother Energy, öppnande och förankring av energikanaler till Ärkeänglar, byggandet av Ljuskroppen och den fysiska Ljuskroppen, öppnandet av den egna Gudskanalen och kontakt med det Högre Jaget och förenandet med Själsaspekten och senare Monaden, samt förberedandet och byggandet av Antahkarana, Regnbågsbron.

Precis som med våra chakran så arbetar vi med tolv Strålar - sju lägre och sedan fem högre.
 
De första sju Strålarna är förkroppsligandet av sju apekter av den gudomliga energi vi bär inom oss. I de första behandlingarna renar vi och balanserar dessa i din energikanal och höjer dem till sin högsta möjliga frekvens. Det här för att komma åt de högsta egenskaperna i dessa frekvensers uttryck och etablera dem i dig och i din fysiska verklighet. Alltså i ditt liv, hur du upplever dig själv, andra och din verklighet, och vad du manifesterar. 
Behandlingarna lägger även grunden för frekvenshöjning och det fortsatta arbetet vidare sedan.

De fem högre Strålarna räknas, precis som de fem högre chakrana, som nya som vi fått till oss genom kosmiskt beslut, och de har blivit tillgängliga för att assistera oss i vår egen och i jordens frekvenshöjning. De är högre energier som på olika sätt hjälper till att föra oss in i vår högre andlighet och kunskap.
De här Strålarna är nya för de flesta och därför gör vi anknytningen en frekvens i taget med enskild behandling i varje frekvens.

Varje Stråle är ett ashram, en skola, där vi får studera, utveckla lärdomar och tankesätt och rena det som hör till varje Stråles område. Ju mer man arbetar med varje Stråle, desto högre och djupare kunskap når man. Det är som en lärobok i den himmelska skolan där man vid varje tillfälle läser några sidor. Eller som en gudomlig app där man uppdaterar och integrerar ny kunskap lite i taget för varje gång man jobbar med den. Allt och allt som vi är är uppbyggt av Strålarna.
 
Alla behandlingar görs med stor fördel många gånger men minimum enligt översikten för att gå vidare till nästa nivå. Detta är för att de jobbar tillsammans och att det är viktigt att rena och lägga en stabil grund för att få bra resultat i de högre frekvensnivåerna. Efter att man gått 12 Strålars Väg, eller under tiden, så finns det distanshealinggrupper att delta i, en med de lägre 7 Strålarna och en med de 5 högre. läs gärna mer om detta under fliken "Distanshealing i grupp".
Det finns också enskild 90-minuters behandling i varje Stråle, som enskilda ashram att besöka och arbeta mer fokuserat med var och en efter att man gjort grundarbetet. Detta kan man också göra under tiden man går 12 Strålars Väg eller t.o.m välja att bara arbeta enskilt med varje Stråle.

Arbetet med de 12 Strålarna är stort, djupgående och viktigt. Det är ett energiarbete att fortsätta att göra kontinuerligt och över tid - en stor nyckel till ens utveckling och till nya nivåer av andlighet och varande. Det är Strålarna som allt i oss och allt omkring oss är uppbyggt på och indelat efter. Med detta arbete kan man gå precis så långt man vill.

Gå gärna in och läs om frekvenserna och deras behandlingar på deras respektive sida.