Om mig

Om mig

Information in English will be available shortly.

Jag arbetar med högre själslig och andlig utveckling genom olika former av avancerat energiarbete genom enskilda behandlingar, distanshealinggrupper och genom kanalisering av frekvens genom Sacred Art - Helig Konst.
Jag jobbar främst med The Mahatma Energy/The Avatar of Synthesis som är JAG ÄR-närvarons energi, och grunden i allt mitt arbete, men även med Ärkeänglar och deras frekvenser, Uppstigna Mästare, The Mother Energy, de 12 Strålarna och mycket mer.

 Jag har arbetat fram ett unikt energibehandlingssystem som arbetar heltäckande med frekvenshöjning, helande av fyrakroppssystemet och förankring av högre frekvenser i energikanalen, där man arbetar sig igenom på ett enkelt och tillgängligt sätt med både distanshealing i grupp och enskilda behandlingar. Dessa behandlingar arbetar förutom med frekvenshöjningen även med byggandet av den fysiska Ljuskroppen, öppnande av Tredje Ögat och utveckling av intuition, med att öppna hjärtat och dess energier, drar en första koppling till vår andlighet, eller början av Monaden, förankrar oss i Moder Jord  samt lägger grund för byggandet av Antahkarana.

Allt mitt arbete utgår från att uppnå enhet och den högsta potentialen hos en människa. Det som kallas för blåkopian eller gudsaspekten, helt enkelt den högsta vibrationen hos en persons sidor och kvalitéer. När varje del och dimension av en människa är på en så hög energinivå att man har tillgång till sina tankar, känslor, idéer och skapande, sin kärleksfullhet och sin personlighet i sin renaste, ädlaste, mest fulländade form. Det här ger också möjlighet till ökade nivåer av andlig utveckling, samt förståelse och tillgång till de andliga kunskapsnycklar som ligger på de olika nivåerna.

Jag arbetar även med Akashic Healing - Tidigare Livshelande, där vi jobbar med att läka energiminnen som ligger kvar från tidigare liv.

Under hela mitt liv har jag haft kontakt med en högre närvaro och alltid vetat inom mig att detta kommer att vara min väg och min uppgift. I över tjugo år har jag arbetat med mig själv och min egen kanal genom meditation, inre arbete och vägledning direkt från Ärkeänglar och Uppstigna Mästare, och det är också så jag får större delen av min information, kunskap och vägledning i min egen utbildning och i allt mitt arbete. Jag tror starkt på att sant andligt arbete går den inre vägen och jag strävar alltid efter högsta möjliga andliga kunskap och utveckling, både för mig själv och mina klienter.

Mitt stora intresse ligger i att hjälpa andra att hitta sin kärna, sitt sanna jag och den högsta versionen av sig själva - den de verkligen är och den väg det är menat att de ska gå. I det ligger att bli fri ifrån det som håller tillbaka och hindrar, inom alla områden och dimensioner. Jag brinner också för att lägga grunden för mina klienters egna kanaler och egen kontakt med den högre Närvaron, den fullständiga Kärleken och den högre Intelligensen.


Jag bor och jobbar med klienter i Göteborg men tack vare att energierna är lika kraftfulla på distans så kan jag nå och arbeta med klienter överallt med samma fina resultat som om vi vore i samma rum.

 "Jag vill göra healing och energiarbete tillgängligt och till en del av människors vardag"

Så började min tanke och det är grunden i mitt arbete. Att satsa på sig själv ska vara lätt - det ska vara okomplicerat att få in i sin dag och det ska vara tillgängligt, både i tid och i kostnad. Därför finns alla mina behandlingar på distans så att du kan ta emot dem när det passar dig, där du är, och smidigt få in det i din dag och i ditt schema. Jag har också tagit fram olika paket som löper månadsvis, så att du har möjlighet att ta emot energiarbete oftare och mer regelbundet för att på ett enkelt sätt kunna göra de högre frekvenserna och ditt själsliga arbete till en mer integrerad del av din vardag. Alla mina behandlingar fungerar bra både om du vill göra perioder av fokuserat energiarbete eller om du vill ta del av dem kontinuerligt som en naturlig del av ditt liv och ditt andliga växande.

Min roll i mitt arbete, i vårt gemensamma arbete, med det Högre, med Ljuset, frekvenserna, Strålarna, är att ge tillgång till processer, växande och inre arbete, och även tankar och förståelse för detta, på ett sätt som inte funnits tillgängligt förut, då själva processen ligger på en högre nivå än den där man själv står, dit man på egen hand når och har tillgång till energimässigt.

Genom detta arbete kommer man ut på en högre plats energimässigt, där den nya nivåns tankar, kunskap, känslor och sätt att vara nu är tillgängligt, integrerat. Förankrat. Där det blivit en del av den man är. Och på den platsen finns nya möjligheter. Det är min uppgift.

Erica Segerblom 2021 ©