Översikt 

Information in English will be available shortly.

Enskilda behandlingar på distans

 

Akashic Reading of your higher Soul and Life Mission
kanaliserad läsning
4h arbetstid varav 2h skriftlig kanalisering samt 2h samtal och genomgång
2500:-

I den här behandlingsformen tittar vi på din Soul Mission, din själsuppgift i det här livet och hur du når den. Svaren kommer från din egen själ och gudsnärvaro - din högre sanning via Akashakrönikan.

Läs mer här...Mini Akashic Reading -3 questions of your choice
kanaliserad läsning
700:-

 I den här Readingen bestämmer du själv 3 frågor som vi jobbar med. Svaren, kanaliseringen kommer sedan skriftligt till dig via mejl inom 10 dagar. Svaren på dina frågor kommer från din egen själ och gudsnärvaro - din högre sanning via Akashakrönikan.
Läs mer här...


The Mahatma Energy - 90 min behandling varav 60 min healing 850:-
The Mahatma Energy är den högsta och mest kraftfulla energi vi på jorden har tillgång till i det här skedet. Den förankrades i jordens stora frekvenshöjning som skedde 1987 och har varit tillgänglig för oss sedan dess. Att jobba med den här energin ger enorma möjligheter till frekvenshöjning, läkning och renande på alla plan, och stark själslig utveckling. Den fokuserar även särskilt på Uppstigningsprocessen. 
Läs mer här... 


12 Strålars Väg - 90-120 min behandlingar beroende på Stråle, varav 60-90 min healing 850-950:-

12 Strålars Väg är ett behandlingssystem där vi arbetar med och förankrar de 12 Strålarna tillsammans med The Mahatma Energy, Ärkeänglar samt Uppstigna Mästare.
Arbete med de 12 strålarna ger kraftfullt renande och läkande av de lägre nivåerna och balanserande av personligheten, för att sedan kunna ta in högre vibration och medvetande och genom förankrande av 12e Strålen gå in i den nya tidsåldern och femte dimensionen.
Läs mer här... 
 


Information in English will be available shortly.

Distanshealing i grupp


Månadspaket Intensiv - 30 min healing mån-tors 22.30-23.00,
1050:-/mån - anmälan per kalendermånad

I Månadspaket intensiv arbetar vi fyra kvällar per vecka en hel månad utifrån fyra viktiga arbetsområden:
The Mahatma Energy
Ärkeänglar och 12 chakran 
Hjärtat - Enhet och Kristusmedvetande
Jordande och förankrande av Moder Gaias energi
Detta ger en stark och bred grund i det andliga arbetet för nya klienter, men är också något som alltid är viktigt att återkomma till. Jag rekommenderar varmt denna arbetsform till alla.
Läs mer här... 

 
The Mahatma Energy - varje onsdag 21.00 - 21.25 
50:-/tillfälle alt bokning per månad i de kombinerade månadspaketen

Varje onsdag gör jag en helkroppsbehandling med The Mahatma Energy. Vi arbetar med all slags renande och läkning i fyrakroppssystemet, uppstigningsprocessen och frekvenshöjning samt laddar ner Ljuskoder.
Alla är välkomna. Anmälan och betalning senast 19.30 samma dag.
Läs mer här... 

10 Ärkeänglars Helande - varje söndag 20.30-21.20
100:-/tillfälle alt bokning per månad i de kombinerade månadspaketen

Varje söndag jobbar vi i en 50 minuterbehandling med Ärkeänglarnas kraftfulla frekvenser, att bygga kontakt till dem, samt med 10e Strålen. 10e Strålen hjälper oss att bygga Ljuskroppen samt den fysiska Ljuskroppen, är vår första kontakt med Monaden och balanserar Yin och Yang. Den kodar in det högre i den fysiska kroppen och verkligheten.
Alla är välkomna. Anmälan och betalning senast 19.30 samma dag.
Läs mer här... 

Ärkeängeln Metatron och Ljuset - varje söndag 21.30-21.55 
50:-/tillfälle alt bokning per månad i de kombinerade månadspaketen 

Varje söndag jobbar vi med Ärkeängeln Metatron med Ljus - frekvenshöjning, Ljuskvot - förmågan att hålla Ljus i energikroppen och i den fysiska kroppen.
Vi arbetar med själskontakt och -integrering, renande av negativ energi genom förankrandet av Platinanätet samt möjliggörandet av de högsta uppstigningsfrekvenserna genom förankrandet av Metatrons Microtron. 
Alla är välkomna. Anmälan och betalning senast 19.30 samma dag.
Läs mer här... 

7 Strålars Manifesterande - varje onsdag 20.00-20.50
100:-/tillfälle alt bokning per månad i de kombinerade månadspaketen

För dig som gått din första behandling med 7 Strålars Manifesterande, alltså behandlingen med de 7 första Strålarna i 12 Strålars Väg, finns möjlighet att jobba djupare i denna grupp.
I denna behandling arbetar vi med de högsta vibrationerna av de 7 lägre Strålarna. Det är en starkt renande process som arbetar kraftfullt och på djupet för att vi sedan ska kunna stiga i frekvens och medvetande.
Jag rekommenderar varmt alla som gör arbetet med de 12 Strålarna att gå denna grupp. 
Läs mer här... 

12 Strålars Enhet - varje onsdag 21.30-22.20
130:-/tillfälle alt bokning per månad i de kombinerade månadspaketen

För dig som arbetat med alla 12 Strålarna, dvs alla behandlingarna med de 12 olika Strålarna i 12 Strålars Väg, finns möjlighet att jobba djupare i denna grupp.
I denna behandling jobbar vi med de högsta vibrationerna av de 5 högre Strålarna, Strålarna 8-12, som var och en arbetar på olika sätt med att föra in oss i högre andlighet och visdom, själskontakt, renande, intuition, inre seende osv för att förankra vårt högre medvetande och potential och gå in i den femte dimensionen.
Jag rekommenderar varmt alla som gått alla behandlingar i 12 Strålars Väg att arbeta vidare i  denna grupp då arbetet med Strålarna tas vidare och höjs varje gång vi utför det.
Läs mer här... 

 

 Erica Segerblom 2021 ©