Combined Monthly Healing Packages

För information på svenska vänligen se nedan.

Combined Monthly Healing Packages

All my sessions work together towards the same goal - to reach our soul level and our soul mission, and to clear the lower levels of vibration blocking them. This energy work deepens and reaches higher levels the more work we do, and to help to give access to higher energy work both financally and in an easy way compatible with our lives and schedules, I created several Weekly Distance Healing Group Sessions.
These sessions are also available for booking in Combined Monthly Healing Packages (see below) - combinations of group sessions booked each month with a discount on the total price to further encourage and give the ability to work more focused and frequent for a higher result in our energy work.
For information about registration and payment see below. 

----- 

Kombinerade Månadspaket med distanshealing

Alla mina behandlingar arbetar tillsammans mot samma mål - att nå de högre själsnivåerna och vår själsuppgift, och att rena de lägre nivåer som blockerar detta. 
Arbetet med de här energierna djupnar och når högre nivåer vid varje arbetstillfälle, och f
ör att underlätta både praktiskt och ekonomiskt så tog jag fram flera tillfällen varje vecka med Distanshealing i grupp.
De här distanshealing-grupperna finns också tillgängliga i Kombinerade Månadspaket (se nedan) - kombinationer av olika distanshealing-grupper med olika inriktning, där man kan boka och betala för hela månaden på en gång, givetvis med en rabatt, som kanske också ger möjlighet att vara med mer och då också få bättre resultat.
För information om bokning och betalning se nedan. 

Combined Monthly Healing Packages October 2021
Kombinerade Månadspaket Oktober 2021

Alt 1

The Mahatma Energy
Wednedays CET 9-9.25 pm 
Onsdagar kl 21-21.25
 +
The Healing of the 10 Archangels
10 Ärkeänglars Helande

Sundays CET 8.30-9.20 pm 
Söndagar kl 20.30-21.20
---
€ 65 
SEK 650 
Next start Oct 3 - Nästa start 3 Okt

Alt 2

The Mahatma Energy
Wednedays CET 9-9.25 pm 
Onsdagar kl 21-21.25
+
Archangel Metatron and the Light
Ärkeängeln Metatron och Ljuset
Sundays CET 9.30-9.55 pm
Söndagar kl 21.30-21.55
--- 

€ 40
 SEK 400
 Next start Oct 3 - Nästa start 3 Okt

Alt 3

The Healing of the 10 Archangels
10 Ärkeänglars Helande

Sundays CET 8.30-9.20 pm 
Söndagar kl 20.30-21.20
+
Archangel Metatron and the Light
Ärkeängeln Metatron och Ljuset
Sundays CET 9.30-9.55 pm
Söndagar kl 21.30-21.55
---

€ 70
SEK 700
Next start Oct 3 - Nästa start 3 Okt

Alt 4

The Mahatma Energy
Wednedays CET 9-9.25 pm
Onsdagar kl 21-21.25
+
The Healing of the 10 Archangels
10 Ärkeänglars Helande
Sundays CET 8.30-9.20 pm 
Söndagar kl 20.30-21.20
+
Archangel Metatron and the Light
Ärkeängeln Metatron och Ljuset
Sundays CET 9.30-9.55 pm
Söndagar kl 21.30-21.55
---

 € 85
 SEK 850
 
Next start Oct 3 - Nästa start 3 Okt

 Alt 5

Manifestation of the 7 Rays
7 Strålars Manifesterande
Wednesdays 8-8.50 pm
Onsdagar 20.00-20.50
+
The Mahatma Energy
Wednedays CET 9-9.25 pm
Onsdagar kl 21-21.25

€ 55
SEK 550

Next start Oct 5 - Nästa start 5 Okt

Alt 6

The Mahatma Energy
Wednedays CET 9-9.25 pm
Onsdagar kl 21-21.25
+
Unity of the 12 Rays
12 Strålars Enhet

Wednesdays CET 9.30-10.20 pm 
Onsdagar 21.30-22.20

€ 67
SEK670

Next start Oct 5 - Nästa start 5 Okt

Alt 7


Manifestation of the 7 Rays
7 Strålars Manifesterande

Wednesdays 8-8.50 pm
Onsdagar 20.00-20.50
+
The Mahatma Energy
Wednedays CET 9-9.25 pm
Onsdagar kl 21-21.25
+
Unity of the 12 Rays
12 Strålars Enhet

Wednesdays CET 9.30-10.20 pm 
Onsdagar 21.30-22.20
 
€ 102
SEK 1020

Next start Oct 5 - Nästa start 5 Okt


 

How do I register?
 
Please contact me here for registration and instructions for easy international payment.

The Combined Monthly Healing Packages are booked per month of the calender, please check above for date of start of the next period.

All sessions are open for clients worldwide. 
 The times given are CET, or timezone of Sweden.
Welcome! 
Hur anmäler jag mig och betalar?
För klienter i Sverige sker betalning smidigt via Swishfaktura direkt till din mobil. 
Jag behöver ditt namn och mobilnummer till Swishfakturan. Detta kan du skicka via sms på 0733930278 alt i ett meddelande på Facebook eller Instagram,
Kom ihåg att ange vilken eller vilka månadspaket du vill vara med i.

 
Alla Månadspaket bokas och betalas per kalendermånad.
 Priserna varierar beroende på hur veckodagarna faller över månaden och då också hur många tillfällen det är per grupp.
Observera att anmälan är bindande.
Varmt välkommen! 

Erica Segerblom 2021 ©