The 1 Month Intensive Healing Package

För information på svenska vänligen se längre ner på sidan

The 1 Month Intensive Healing Package
€105/month

Group distance healing sessions 4 times/week for one month Mon-Thurs CET 10.30-11.00 pm

Next start Mon Oct 4. For information about registration please see below.
The 1 Month Intensive Healing Package sets a good foundation for our energy work and it is a great way of incorporating high levelled lightwork into our everyday lives and schedules. It contains of distance healing session 4 times a week, Mon-Thurs at 10.30-11.00 pm, each day of the week focused on a theme or area of lightwork.
These energies and techniques deepens and reaches higher levels for each session, and I created this healing package so that everyone can access higher levels of lightwork frequently. I recommend all my clients to start with this package in the beginning, but it is always beneficial to join this work from time to time or for longer periods of time. 
 
Mondays - The Mahatma Energy
On Mondays we start the week with a 30 minute session with The Mahatma Energy. 
The Mahatma Energy or The Avatar of Synthesis is the highest frequency available for earth at this stage and the most important in terms of focus of energy work. It raises our vibrational frequency and highly accelerates ascension, works with healing on all levels with deep clearing of the 4 body system. The Mahatma Energy starts the integration of the soul and monad, works with opening our third eye, with anchoring of the Christ Consciousness and prepares the construction of the Antahkarana.
It connects us to our higher self, our godself, the part of us that is Light or Source or God. This work is also focused on connecting with our Soul Mission and own connection to intuition and higher levels of Light.
Working with this energy also has strong positive impact on the earth and it´s vibrational frequency and the evolution of Light of all.

Tuesdays - Archangels and 12 chakras
Each Tuesday we work with the Archangels and their forceful energies of Light, for healing and cleansing and to build connections to them and their qualities.
We also work with clearing and balancing our 12 chakras with the Archangels and The Mahatma Energy. 

Wednesdays - the Heart and Unity 
On Wednesdays the focus of the healing session is of the Heart - healing of our heart chakra, anchoring of the Christ Consciousness - the energy of Unity and the love of Source, assister by Archangels Jophiel and Khamael.

Thursdays - balancing our lower vibrations, grounding and Mother Gaia
 Thursdays - the last day of the work week is focused of our lower chakras with The Mahtama Energy and Archangel Sandalphon.
We connect to Mother Gaia and integrate her beautiful energy. 

How do I register?
Please contact me here for registration and instructions for easy international payment.

The 1 Month Intenisve Healing Package is booked per month of the calender, please check above for date of start of the next period.

All sessions are open for clients worldwide. 
The times given are CET, or timezone of Sweden.
Welcome!

Månadspaket Intensiv 

Grundläggande Energiarbete

1050:-/mån

Distansbehandlingar i grupp 4 ggr/vecka hela månaden mån-tors kl 22.30-23.00.

Nästa start mån 4/10. För information om bokning och betalning se nedan.

Den här behandlingsformen sätter en bra och bred grund i det själsliga arbetet och är ett sätt att få in de högre energierna och att arbeta kontinuerligt med energiarbetet i vardagen. 
I Månadspaket Intensiv jobbar vi en hel kalendermånad varje kväll mån-tors, med 30 minuters energibehandlingar utifrån olika arbetsteman. Hela arbetsveckan utgör också en enhet, en arbetslinje energimässigt, som då upprepas minst fyra gånger under perioden.
Varje gång vi tar in de här frekvenserna djupnar anknytningen och arbetet sker hela tiden djupare och på högre nivåer. Det ger därför ökade fördelar och större utveckling ju mer vi använder oss av dem.
Vi jobbar med många viktiga moment som är grundläggande i det själsliga arbetet vidare, och jag har tagit fram den här arbetsformen för att kunna erbjuda en möjlighet att få in så mycket andligt arbete som möjligt under veckan. I varje behandling ligger The Mahatma Energy som en grund för att öka effekten av varje moment, och vi assisteras även av Uppstigna Mästare och Ärkeänglar.
Den här behandlingsformen kan användas som en kickstart, en period av djupare arbete men även som en metod att använda kontinuerligt och över lång tid och som ett stöd och en grund som hela tiden för oss framåt i det andliga arbetet.
Jag rekommenderar nya klienter att börja med Månadspaket Intensiv under en eller helst några månader innan vi tar in t.ex arbete med de 12 Strålarna. 

Vi jobbar med ett moment per kväll i veckan:
 
Måndagar - The Mahatma Energy
 
På måndagar startar vi alltid veckan med en helkroppsbehandling genom fyrakroppssystemet - fysisk, känslomässigt, mentalt och själsligt - med The Mahatma Energy.
The Mahatma Energy eller the Avatar of Synthesis är den högsta frekvens som är tillgänglig för oss just nu och det viktigaste fokuset angående energiarbete i detta skede. The Mahatma Energy höjer vår frekvens och jobbar på alla nivåer med helande och läkning i fyrakroppssystemet - fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.
Energin påbörjar integreringen av själen och sedan monaden, accelererar uppstigningsprocessen, arbetar med enhet och kärleksmedvetandet, andliga kunskapsnycklar, öppnande av Tredje Ögat och byggandet av ljuskroppen, samt möjliggör byggandet av Antahkarana. Den ger tillgång till gudsskärvan, den del av människan som är ren gudsenergi, eller Ljus
Arbetet är också fokuserat på att koppla ihop oss med vår själsuppgift och den egna intuitionen och kopplingen till det högre medvetandet.
Att arbeta med denna energi ger enorma fördelar och höjer frekvenserna både för individen och för jorden och accelerar utvecklingen för alla.

Tisdagar - Ärkeänglar och 12 chakran
 
På tisdagar i Månadspaket Intensiv jobbar vi med Ärkeänglar och deras energier. Det är dels ett läkande och renande arbete, men också att börjar etablera kontakt till dem och deras specifika kvalitéer.
Med Ärkeänglarnas energier och med The Mahatma Energy så jobbar vi sedan med renande, balans, lösande av blockeringar och flöde etc. i våra 12 chakran i fyrakroppssystemet - fysiskt, känslomässigt, mentalt och själsligt. .

Onsdagar - öppnande av Hjärtat, enhet och kärleksenergier


 På onsdagar arbetar vi med fokus över Hjärtat tillsammans med Ärkeänglarna Jophiel och Khamael. Vi tar ner och integrerar Kristusmedvetandet, den totala enhetens frekvens och jobbar även igenom hela kroppen genom fyrakroppssystemet.

Torsdagar - balansering av lägre energier och grundande frekvensarbete
.
På torsdagar arbetar vi med grundande och jordande. Vi jobbar med våra lägre chakran där alla jordiska kopplingar ligger, för att få ner Ljus och flöde i dem. Fokuserar på balans, frekvenshöjning och lösande av det som hindrar i det som är lägre. Detta gör vi med Ärkeängelns Sandalphon och The Mahatma Energy. Sedan tar vi in och integrerar Moder Gaia, Moder Jord, och hennes starka energi i oss, i vårt energiutrymme.
Genom att göra detta energiarbete så hjälper vi inte bara oss själva och vår egen utveckling men även människor omkring oss och deras. Vi hjälper även Moder Gaias egen frekvenshöjning genom detta, dvs allas frekvenshöjning då vi är en enhet. Vi är ett.
Hur anmäler jag mig och betalar?
För klienter i Sverige sker betalning smidigt via Swishfaktura direkt till din mobil. Jag behöver ditt namn och mobilnummer till Swishfakturan. Detta kan du skicka via sms på 0733930278 alt i ett meddelande på Facebook eller Instagram, 
Kom ihåg att ange vilken eller vilka månadspaket du vill vara med i
Erica Segerblom 2021 ©