Unity of the 12 Ray

Information in English will be available shortly.

Den tolfte Strålen är alla tolv Strålars möjligheter sammantaget. Människans högsta möjligheter sammantaget. Den är den nya tidsålderns energifrekvens och ses i gyllene guld. När man inom andlighet och Helig Alkemi talar om "become the Gold" eller "be the Gold" så är det detta man refererar till. Att fullständigt förankra de högsta, gudomliga frekvenserna och nå sin högsta potential, sin gudomlighet på jorden. Att höja sin kunskap och förståelse, sitt läkande, sin kärlek till sig själv och andra, till jorden och naturen, att nå enhet och komma åt sina fulla möjligheter på alla plan och nivåer och sin medskapandekraft av sig själv och sin verklighet. Den här frekvensen är ett förkroppsligande av The Mahatma Energy, dvs av enhet, Kristusmedvetande och att på alla plan leva och vara i ett högre medvetande.
 

12 Strålars Enhet
120 min  950:-

Enskild distansbehandling 120 min varav 90 min energibehandling och två kortare samtal före och efter behandlingen. Samtalen sker över telefon eller FaceTime.


I denna behandlingar för vi in och förankrar alla Strålar plus den Tolfte Strålen i hela din energikanal under en längre behandling. 

I alla behandlingar i 12 Strålars Väg arbetar vi med den/de specifika Strålarna tillsammans med The Mahatma Energy, Ärkeänglar och deras frekvenser samt The Mother Energy och är assisterade av Uppstigna Mästare.

Ju mer man arbetar med Strålarna, desto högre kunskap och nivåer når man.
Efter att man gått 12 Strålars Väg, eller under tiden, så finns det distanshealinggrupper att delta i, en med de 7 lägre Strålarna och en med de 5 högre. Läs gärna mer om detta under fliken "Distanshealing i grupp".

Distanshealing i grupp 

12 Strålars Enhet
Måndagar
21.00-21.50 

100:-/tillfälle
 
Den Tolfte Strålen är alla tolv Strålars möjligheter sammantaget. Människans högsta möjligheter sammantaget. Den är den nya tidsålderns energifrekvens. I den här behandlingen arbetar vi med de fem högre Strålarna, Strålar 8-12. 
Som i alla behandlingar i 12 Strålars Väg använder vi även The Mahatma Energy, Ärkeänglar och deras frekvenser samt The Mother Energy och är assisterade av Uppstigna Mästare.


Hur anmäler jag mig och betalar? 
Jag behöver ditt namn och mobilnummer till Swishfakturan. Detta kan du skicka via sms på 0733930278 alt mejl erica.segerblom@outlook.com alt i ett meddelande på Instagram.
Anmälan och betalning behöver vara inne senast 19.30.

 

Det finns också enskild 90-minuters behandling i varje Stråle, som enskilda ashram att besöka och arbeta mer fokuserat med var och en efter att man gjort grundarbetet. Detta kan man också göra under tiden man går 12 Strålars Väg eller t.o.m välja att bara arbeta enskilt med varje Stråle.

Arbetet med de 12 Strålarna är stort, djupgående och viktigt. Det är ett energiarbete att fortsätta att göra kontinuerligt och över tid - en stor nyckel till ens utveckling och till nya nivåer av andlighet och varande. Det är Strålarna som allt i oss och allt omkring oss är uppbyggt på och indelat efter. Med detta arbete kan man gå precis så långt man vill. 


  

Erica Segerblom 2021 ©