Healing of the 10 Ray

Information in English will be available shortly.

Tionde Strålen är den högre energi som hjälper till att befästa det renande och de förändringar vi gjort i det tidigare arbetet. Den manifesterar det energiarbete som utförts och för ut det i det fysiska planet, i verkligheten. Den kodar in gudomligheten, det högre, in i den fysiska kroppen.

Den här kraftfulla och kärleksfulla frekvensen arbetar med manifestation på olika plan och dimensioner. Både manifesterandet av din sanna tillhörighet, din kontakt med din egen gudomlighet och ditt högre jag, din livsväg och ditt livs mening och manifesterandet av dessa i den fysiska verkligheten, men även det rent konkreta manifesterandets väg från tankefrö till fysisk verklighet. Tionde Strålen arbetar också med läkning och rening av det som behöver lämnas i de lägre dimensionerna för att vi ska kunna komma vidare. Den jobbar särskilt med byggandet av ljuskroppen och din fysiska kropps förmåga att kunna hålla ljus, dvs att hålla högre energifrekvenser rent fysiskt i din kropp. Tionde Strålen bygger en första koppling till vår andlighet, eller början av Monaden. Det här är en viktig del och grund i att ta sig vidare på sin andliga väg, att komma vidare till högre energidimensioner och början till Uppstigandeprocessen.
Den jobbar också särskilt med enhet av Jaget, integrerandet mellan Yin- och Yang-aspekterna.

I alla behandlingar börjar jag med att föra in The Mahatma Energy/The Avatar of Synthesis för att sätta dig i ett utrymme där vi kan utföra högre andligt arbete och med högre energier. Sedan utförs energiarbete med Ärkeänglar och den 10e Strålen och dessa frekvenser renar och helar ditt fyrakroppssystem, dvs fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt. Men vi förankrar även energierna i ditt energiutrymme, i hjärtat och i Moder Jord.

10 Ärkeänglars Helande 
850:- 90 min

Enskild distansbehandling 90 min varav 60 min energibehandling och två kortare samtal före och efter behandlingen. Samtalen sker över telefon eller FaceTime.

Denna behandling bör göras minst en gång innan vi går vidare till nästa Stråle. 

I alla behandlingar i 12 Strålars Väg arbetar vi med den/de specifika Strålarna tillsammans med The Mahatma Energy, Ärkeänglar och deras frekvenser samt The Mother Energy och är assisterade av Uppstigna Mästare.

Distanshealing i grupp
10 Ärkeänglars Helande
Söndagar 20.30-21.20

100:-/tillfälle, alt bokning i paket per kalendermånad, betalning via Swishfaktura se nedan. Anmälan senast kl 20.00.

Var?

Detta är distanshealing så du tar emot behandlingen där du befinner dig. Tänd gärna ett ljus, spela lugn musik du tycker om och ligg eller sitt gärna på en rofylld plats där du kan vara i stillhet den här stunden. Du kan gärna ligga kvar så länge du känner att energierna jobbar efteråt, det kan ta upp till en timme.

Hur anmäler jag mig och betalar?
Jag behöver ditt namn och mobilnummer för Swishfakturan. Detta kan du skicka via meddelande på Instagram, sms på 0733-930278 eller mejl erica.segerblom@outlook.com. Efter att du anmält dig skickar jag en faktura direkt till din Swish.


Anmälan och betalning behöver vara inne senast en halvtimme innan, dvs senast 20.00

 


 Erica Segerblom 2020 ©