Distanshealing i grupp

Distanshealing i grupp

Varje vecka finns det flera tillfällen att vara med och jobba med sina energier via distanshealing i grupp. Det här är kraftfulla behandlingar och en bra möjlighet att få in sitt andliga arbete i vardagen. Vi har stor fördel av att göra kopplingen till dessa höga energier så ofta som möjligt för att förankra dem djupare. Energierna arbetar också på högre och högre nivåer för varje gång man integrerar dem. I de här grupperna finns ett brett urval av arbetsfokus som alla är lika viktiga för att nå de högre nivåerna av medvetande och Ljus.
Ett bra sätt att arbeta med dessa fokus är att vara med och arbeta med så många moment som möjligt och över längre tid.

Hur anmäler jag mig och betalar?

Alla 25 min sessioner 50:-/tillfälle

Alla 50 min sessioner 100:-/tillfälle

Månadshealing LARGE
Tillgång till alla distanshealinggrupper varje vecka 
Var med i alla grupper eller några - arbeta med energierna fritt så mycket du vill 
800:-/månad
Bokas per kalendermånad, anmäl dig till grupperna senast 19.30 samma dag

Månadshealing SMALL
1 fast grupp a 25 min
+
1 fast grupp a 50 min
550:-/månad
Bokad per kalendermånad
Exempel: The Mahatma Energy onsdagar 21.00-21.25
+
10 Ärkeänglars Helande söndagar 20.30-21.20
under hela november

 

Anmälan
 För klienter i Sverige sker betalning smidigt via Swishfaktura direkt till din mobil. 

Anmäl dig via mejl eller sms på 0733930278 alt i ett meddelande på Instagram,
eller så är du välkommen att anmäla dig här.
Jag behöver ditt namn och mobilnummer till Swishfakturan. 

Månadshealing LARGE och SMALL bokas per kalendermånad. 

Anmälan och betalning behöver vara inne senast 19.30 samma dag.


MÅNDAGAR


22 Chakran
Måndagar
 20.00-20.50

I den här gruppen använder vi The Mahatma Energy för att rena och balansera våra 22 chakran - 3e, 4e och 5e dimensionens chakran samt Jordstjärnan.
100:-/tillfälle 

 

12 Strålar
Måndagar 
 21.00-21.50

I den här gruppen arbetar vi med alla 12 Strålar, men med fokus på de fem högre Strålarna, Strålar 8-12. De arbetar med att nå vårt högre medvetande - integreringen av själen och monaden, att komma in i och att förankra femte dimensionen, öppnandet av tredje ögat, hjärtat och förankrandet av Kristusmedvetandet, samt renandet av våra lägre nivåer.

100:-/tillfälle 
 


ONSDAGAR


7 Strålar
 Onsdagar 
 20.00-20.50

Arbetet med de 7 Strålarna är djupt renande av våra lägre nivåer och energikroppar. Det höjer vår frekvens och vår nivå av klarhet och visdom, samt ger tillgång till själens högre kvaliteer i vårt fysiska varande på jorden. De 7 Strålarna är nycklarna både till vår jordiska utveckling och till det högre medvetandet.
100:-/tillfälle 


The Mahatma Energy
Onsdagar
21.00-21.25

The Mahatma Energy - den högsta frekvensen tillgänglig för jorden i detta skede. Den höjer vår frekvens och accelererar uppstignngsprocessen, arbetar med renande av fyrakroppssystemet, integrerandet av själen och monaden samt förbereder byggandet av Antahkarana. Det här arbetet kopplar oss även samman med vår själsuppgift och vår egen koppling till intuition och högre ljusnivåer.
50:-/tillfälle 

Monadhealing av Hjärtat
Onsdagar 
21.30-21.55

Fokuset i den här gruppen är på hjärtat - nyckeln till det högre medvetandet och visdomen. Vi arbetar med healing av hjärtchakrat med den egna monadens energi - den totala enhetens, kärlekens, medkänslans och tillhörighetens energi.

50:-/tillfälle 


SÖNDAGAR


Anknytning till Moder Jord
Söndagar
20.00-20.25 

Vi arbetar med jordande, grundande, genom arbete med våra lägre chakran - 1a, 2a och 3e dimensionens chakran med The Mahatma Energy, samt med att knyta an till Moder Jord och att integrera hennes energi i hjärtchakrat.
 50:-/tillfälle 

10 Ärkeänglars Helande 
Söndagar

20.30-21.20

Vi arbetar med Ärkeänglar - att knyta an till dem och deras energier och kvaliteer, men även med att bygga Ljuskroppen och den fysiska Ljuskroppen, aktivera integreringen av själen och sedan monaden, samt att balansera våra Yin/Yang-aspekter. Detta arbete görs med hjälp av 10e Strålen samt The Mahatma Energy och är en viktig del av att kunna vara vårt högre medvetende i våra fysiska liv och vår verklighet.

100:-/tillfälle 

Ärkeängeln Metatron och Ljuset 
Söndagar 
21.30-21.55

Den här behandlingen arbetar med höjandet av vår Ljuskvot, dvs procentandelen av oss som är Ljus. Vi fokuserar på att bygga Ljuskroppen och kausalkroppen, och att integrera the Illuminated Mind och the Illuminated Heart med  Ärkeängeln Metatron.

50:-/tillfälle 

 

Erica Segerblom 2022 ©