Distanshealing i grupp

Varje onsdag finns det två tillfällen att vara med och jobba med dina energier via distanshealing i grupp: De 7 strålarna/The 7 Rays of Light och The Mahtma Energy. 

Det här är kraftfulla behandlingar och en bra möjlighet att få in ditt andliga arbete i vardagen. Vi har stor fördel av att göra kopplingen till dessa ljusnivåer så ofta som möjligt. Energierna arbetar på högre och högre plan för varje gång, vilket gör att vårt själsliga arbete hela tiden fördjupas och utvecklas till nya nivåer.


En annan viktig aspekt ang ljusarbetet i distanshealing-grupperna är byggandet av jordens ljusnät. Det här är ett resultat av gruppens rena ljusstrukturer som bildas när vi kommer samman i vårt arbete och i vår rena intention - vi bygger tillsammans jordens ljusnät genom oss, genom vårt arbete och genom gruppen. Vi skapar en slags ringar-på-vattnet- effekt av ljusnärvaro, genom det ljusnät som byggs mellan oss och som mångdubblar sig själv genom varje deltagare. Så var och en som är med hjälper till att hålla mer och mer ljus. Och var och en som är med hjälper jorden i dess - vår - utveckling mot nya och högre nivåer av Ljus och Kärlek.

Så för varje deltagare som är med så renar och bygger Ljuset i Strålarna och i The Mahatma Energy - universums Ljus eller Guds Ljus, vad du väljer att kalla det - inte bara våra ljusstrukturer, vår ljuskropp och våra nya nivåer av medvetande, utan även jordens ljusstrukturer, ljuskropp och nya nivåer av medvetande också.

Det här är det sanna syftet med de här grupperna - vi gör vårt ljusarbete mot själsmedvetande, och när vi gör det så delas det genom oss, mångdubblas genom gruppen, så att Ljuset når alla och tillfaller alla. Det här är kärnan av jordens och universums strukturer, och det är också kärnan av syftet med distanshealing-grupperna.

Ett bra sätt att arbeta med dessa grupphealing-sessioner är att vara medveten i din närvaro under arbetet och att vara med och vara hängiven din själsutveckling över längre tid.

Längst ner på sidan kan du läsa om hur du förbereder dig inför din grupphealing och annat som är bra att tänka på.


De 7 Strålarna - The 7 Rays of Light
Onsdagar
20.00-20.50

120:-/tillfälle

eller vid bokning och betalning för hela månaden 100:-/tillfälle

Den här healing-sessionen är djupt renande av våra lägre nivåer. Syftet är att rena de lägre kropparna - den eteriska, den fysiska, den astrala eller känslokroppen, den mentala kroppen och hjärtcentrat - och att skapa de energistrukturer som krävs för att bygga kontakten med själsnärvaron.

De 7 Strålarna - The 7 Rays of Light - är också de ljusstrukturer som jorden är skapad av, och håller därför allt på jorden, oss och allt växande. Det betyder att det här ljusarbetet förstärker vår ljuskropp, och även vår fysiska ljusnärvaro, men ger också stark utveckling angående jordande, manifestation, välmående och flöde i livet på jorden.

Vi arbetar med renande och att nå den högsta potentialen i våra chakran, med integrering av den universella kärleken och den högsta planen för vår själ.

Det här energiarbetet bygger våra ljusstrukturer och ger oss nycklar till att leva våra fysiska liv på en högre nivå, med de högsta förutsättningarna. Att arbeta med de 7 Strålarna förstärker den resa vi gör i vår utveckling från människor på jorden till själar på jorden.


The Mahatma Energy

Onsdagar 21.00-21.50

120:-/tillfälle

eller vid bokning och betalning för hela månaden 100:-/tillfälle

Det här healingarbetet handlar om att nå vår själskontakt och att vi ska kunna hålla det som behövs för att göra detta. The Mahatma Energy fokuserar specifikt på att göra det möjligt för oss att nå själens nivå av medvetande och att bit för bit integrera själsnärvaron i den vi är och i vår fysiska verklighet.

Det är en djupt renande healingsession, i o m att vårt energiutrymme behöver vara rent på alla nivåer för att själskontakt ska kunna vara möjligt. Men den är också fokuserad på att bygga de ljusstrukturer som tar den här processen genom oss, vårt hjärt-centra, vårt sinne eller 3e ögat, till vår själsnivå, dvs det som kallas för kausalkroppen.

Det här energiarbetet accelererar byggandet av de här rena ljusstrukturerna. Det är ett starkt energiarbete som över tid, när det görs medvetet, också ger starka resultat.


Hur anmäler jag mig och betalar?

Priser

Alla sessioner är 50 min och kostar 120:-/session

eller

Boka alla sessioner med grupphealing av en grupp under hela månaden (bokas och betalas per kalendermånad)

100:-session

För klienter i Sverige sker betalning smidigt via Swishfaktura direkt till din mobil.

Anmälan

Anmäl dig via mejl eller sms på 0733-930278 alt i ett meddelande på Instagram.
Du är också välkommen att anmäla dig här
Det jag behöver inför sessionen är ditt namn och mobilnummer till Swishfakturan. 

Anmälan och betalning behöver vara inne senast 19.30 samma dag.

Hur går behandlingen till?

Alla enskilda behandlingar, readings och grupper är distansbehandlingar. Det betyder att vi genomför behandlingarna på olika platser - jag är där jag är, och du som klient är där du är, hemma hos dig eller någon annanstans där kan du kan vara i stillhet. Du får samma effekt av en distansbehandling som vid en vanlig behandling.

När vi arbetar med distanshealing i grupp så arbetar jag med alla i gruppen på tiden för respektive grupp, men vi har ingen fysisk kontakt med varandra via telefon eller på något annat sätt. Arbetet och kontakten sker helt via energi och intention. 

Du är varmt välkommen att höra av dig efter grupphealingen med frågor angående energiarbetet, din process eller om du vill dela med dig av det du upplever.Förberedelser inför grupphealing


Jag får ofta frågan om det är något särskilt man bör göra inför en distanshealing i grupp, och svaret är ja. Det finns saker som klienten själv bör göra för att få ett starkare resultat:

Innan sessionen börjar är det bra att meditera eller fokusera några minuter för att samla,stilla och förbereda dig och ditt utrymme. Sätt gärna din intention på att ta emot själsarbete i rent ljus.

Läs gärna Själens Mantra av A.A Bailey:

Jag är Själen

Jag är det Gudomliga Ljuset

Jag är Kärlek

Jag är Vilja

Jag är bestämd avsikt

Jag är Monaden

Jag är det Gudomliga Ljuset

Jag är Kärlek

Jag är Vilja

Jag är bestämd avsikt

Själens Mantra gavs till oss av Uppstigne Mästaren Djwahl Khul genom Alice A. Bailey och aktiverar Själen och Själsstjärnan inför energiarbetet. Du läser detta tre gånger och när du läser så fokuserar du på Själsstjärnan, som är det chakra som förbinder dig bl.a med ditt Högre Jag. Det sitter ca 15 cm ovanför ditt huvud och man kan se det som en sfär av vitt ljus. Orden "Bestämd Avsikt" kan vara lite svåra att förstå, men refererar till den förutbestämda plan och perfekta form som finns för Själen. Gör alltid grundarbetet noga först.Man har igen det i längden och får en stark och stabil grund att bygga vidare på.

Under själva healing-sessionen är det bästa att vara i stillhet, dvs att sitta eller ligga i lugn och ro. Det viktigaste är att du är i ett mottagande tillstånd, dvs att du inte är aktiv i andra aktiviteter eller behandlingsformer. Det andliga arbetet styrs av den fria viljan och den egna intentionen. Om den saknas eller om du saknar fokus på arbetet, så kommer inte mottagandet, som styrs av dig som klient - du som mottagare - bli fokuserat heller och därför inte heller resultatet. Om du väljer att inte vara närvarande, eller om du väljer att göra andra aktiviteter samtidigt under din session så kommer du förmodligen inte att tillgodogöra dig lika mycket av arbetet. Din själsliga utveckling styrs av ditt fokus och din inre riktning - ju starkare riktning desto starkare och snabbare resultat. Du och jag möts i det här arbetet, i vår intention och i närvaron, det är grunden. Var därför helst i stillhet och med din intention på det själsarbete som ska utföras.

Om du skulle vilja använda det högre utrymmet som skapas under gruppsessionerna, efter du gjort din förberedelse, satt din intention om att ta emot arbetet och läst Själens Mantra, så kan du med fördel använda tiden till t.ex kreativt arbete, som också är själskontakt, till att ställa frågor till din själ och hitta lösningar på problem, eller till andliga studier som t.ex att läsa kanaliseringar och Akashic Readings du gjort, eller andra rena studier som t.ex A.A Bailey. Om du fått meditationstekniker eller mantran under dina enskilda sessioner kan du även arbeta med dem här. Det är en fantastisk möjlighet att ta vara på tiden och de här tillfällena då du hålls i själskontakt och högre nivåer.

Efter sessionen kan du ligga eller sitta kvar så länge som du känner att det jobbar. Tacka gärna för det du tagit emot, det är alltid viktigt.


Erica Segerblom 2022 ©