Weekly Group Distance Healing Sessions

För information på svenska vänligen se länge ner på sidan.

Weekly Group Distance Healing Sessions

There are several distance healing group sessions weekly to join for higher energy work. This gives great opportunity to bring higher structural soul work into our everyday life and schedule. These frequencies work deeper and on higher levels the more we work with them, enhancing our connection to our higher self and purpose as well as clearing lower vibrations. All sessions are open for clients worldwide.

The times given are CET, or timezone of Sweden.

Please contact me here for registration and instructions for easy international payment at the latest at 7.30 pm / 19.30 CET at the day of the session.

Manifestation of the 7 Rays 
 Wednesdays
 CET 8-8.50 pm / 20.00-20.50


Working with The 7 Rays is deeply cleansing of the lower vibrational levels and bodies. It raises our levels of knowledge and wisdom, as well as balances us and gives access to higher qualities and skills of the soul. The 7 Rays of Light are the keys to earthly levels, and to the higher evolution of our spiritual and physical life.
10/session

The Mahatma Energy/ The Avatar of Synthesis
 Wednedays
 CET 9-9.25 pm / 21.00-21.25

The Mahatma Energy - the highest frequency available for earth at this stage. It raises our vibrational frequency and accelerates ascension, working with clearing of the 4 body system, integration of the soul and monad and prepares the construction of the Antahkarana. This work is also focused on connecting with our Soul Mission and own connection to intuition and higher levels of Light.€5/session

Unity of the 12 Rays
 Wednedays 
 CET 9.30-10.20 pm / 21.30-22.20


The focus of this session is of the higher Rays, Rays 8-12. They work with our higher levels of beingness - the integration of the soul and monad, entering and anchoring of the 5th dimension, opening of the third eye, the heart and anchoring the Christ Consciousness, as well as clearing our lower levels.
€13/session

Healing of the 10 Archangels
 Sundays 
 CET 8.30-9.20 pm / 20.30-21.20

This session is open for everyone.We work with the Archangels - connecting with them, their frequencies and qualities, building the Lightbody and the physical Lightbody, and anchoring of the soul and later the monad. There is also a focus of balancing our Yin/Yang aspects to unity. This is done with support of the 10th Ray and The Mahatma Energy.
€10/session

Archangel Metatron and the Light
 Sundays
 CET 9.30-9.55 pm / 21.30-21.55


This session is open for everyone.This session focuses on raising or vibrational frequency and building our light quotation with the Light of Archangel Metatron. We work with building our Lightbody and the Causal body, the Illuminated Mind and the Illuminated Heart.
€5/session

Distanshealing i grupp

Varje vecka finns det flera tillfällen att vara med och jobba med sina energier via distanshealing i grupp. Det här är kraftfulla behandlingar och en bra möjlighet att få in sitt andliga arbete i vardagen. Vi har stor fördel av att göra kopplingen till dessa höga energier så ofta som möjligt för att förankra dem djupare. Energierna arbetar också på högre och högre nivåer för varje gång man integrerar dem.

Hur anmäler jag mig och betalar?
För klienter i Sverige sker betalning smidigt via Swishfaktura direkt till din mobil.
Jag behöver ditt namn och mobilnummer till Swishfakturan. Detta kan du skicka via sms på 0733930278 alt i ett meddelande på Facebook eller Instagram,
eller så är du välkommen att anmäla dig här.
Kom ihåg att ange vilken eller vilka grupper du vill vara med i. 

Anmälan och betalning behöver vara inne senast 19.30.

Observera att anmälan är bindande. 

7 Strålars Manifesterande

Onsdagar 20.00-20.50

Distansbehandling 50 min
100 :-/tillfälle alt bokning via Månadspaket 
Betalning via Swishfaktura


I den här behandlingen arbetar vi med de sju lägre Strålarna för att få tillgång till högsta versionen av varje stråles specifika egenskaper i vår personlighet och vårt eget unika själsliga uttryck
Som i alla behandlingar i 12 Strålars Väg använder vi även The Mahatma Energy, Ärkeänglar och deras frekvenser samt The Mother Energy och är assisterade av Uppstigna Mästare.

För information om anmälan se ovan.

The Mahatma Energy/The Avatar of Synthesis 
Onsdagar 21.00-21.25

Distansbehandling 25 min
50:-/tillfälle alt bokning via Månadspaket
Betalning via Swishfaktura

Behandlingen är en helkroppsbehandling och förankring i energikanalen av The Mahatma Energy. 
Ett enkelt sätt att utföra energiarbete ofta eller kanske en påfyllning av energierna mellan dina vanliga behandlingar. 
Alla är välkomna att vara med!

För information om anmälan se ovan.

12 Strålars Enhet

Onsdagar 21.30-22.20

Distansbehandling 50 min
130 :-/tillfälle alt bokning via Månadspaket 
Betalning via Swishfaktura

Den Tolfte Strålen är alla tolv Strålars möjligheter sammantaget. Människans högsta möjligheter sammantaget. Den är den nya tidsålderns energifrekvens. I den här behandlingen arbetar vi med de fem högre Strålarna, Strålar 8-12. 
Som i alla behandlingar i 12 Strålars Väg använder vi även The Mahatma Energy, Ärkeänglar och deras frekvenser samt The Mother Energy och är assisterade av Uppstigna Mästare.

För information om anmälan se ovan.

10 Ärkeänglars Helande 
Söndagar 20.30-21.20

Distansbehandling 50 min
100:-/tillfälle alt bokning via Månadspaket 
Betalning via Swishfaktura

Under en en 50-min distansbehandling jobbar de här otroligt kraftfulla och kärleksfulla frekvenserna främst med manifestation på olika plan och dimensioner. Både manifesterandet av din sanna tillhörighet, din kontakt med din egen gudomlighet och ditt högre jag, din livsväg och ditt livs mening och manifesterandet av dessa i den fysiska verkligheten. Men även det rent konkreta manifesterandets väg från tankefrö till fysisk verklighet. Den Tionde Strålen arbetar även särskilt med byggandet av den fysiska Ljuskroppen, dvs din fysiska kropps förmåga att hålla och bära Ljus.
I den här behandlingen arbetar vi med den Tionde Strålen och förankrar den i din energikanal. Som i alla behandlingar i 12 Strålars Väg använder vi även The Mahatma Energy, Ärkeänglar och deras frekvenser samt The Mother Energy och är assisterade av Uppstigna Mästare.


 För information om anmälan se ovan.

Ärkeängeln Metatron och Ljuset 
Söndagar 21.30-21.55


Distansbehandling 25 min
50:-/tillfälle alt bokning via Månadspaket 
Betalning via Swishfaktura


Den här behandlingen är ett 25 minuters Ljusbad från Ärkeängeln Metatron, som också under hela behandlingen arbetar med höjandet av vår Ljuskvot, dvs procentandelen av oss som är Ljus. Vi fokuserar även på att bygga kausalkroppen, the Illuminated Mind och the Illuminated Heart.
 

För information om anmälan se ovan.

Erica Segerblom 2021 ©