Strålar 8-12

Strålarna 8-12 är de lägre Strålarna av den 4e dimensionen och de arbetar med nästa nivå - att utveckla och förankra vårt Högre jag - vår Själsenergi.
Tillsammans är de vibrationella steg, som förankrar det högre kärleksmedvetandet, enheten eller Kristusmedvetandet, i hjärtchakrat.
De arbetar även med öppnandet av Tredje Ögat, integrering av Själen samt byggandet av Ljuskroppen.

Den här nivån finns tillgänglig i enskilda sessioner i varje Stråle, och jag rekommenderar att gå minst en session per Stråle innan man går vidare till nästa nivå.

I de enskilda sessionerna går vi igenom varje Stråles egenskaper och steg, tittar på den individuella nivån och på de ev frågor som dyker upp under processen.

Boka din session här eller via sms el mejl.

8e Strålen

1050:-, 2h

 Enskild distansbehandling på totalt 2 timmar, varav 1 timmes energibehandling och sedan samtal efter behandlingen.
Samtalen sker över telefon eller FaceTime.


9e Strålen

1050:-  2h

Enskild distansbehandling på totalt 2 timmar, varav 1 timmes energibehandling och sedan samtal efter behandlingen
Samtalen sker över telefon eller FaceTime.

 

10e Strålen

1050:-  2h

Enskild distansbehandling på totalt 2 timmar, varav 1 timmes energibehandling och sedan samtal efter behandlingen.

Samtalen sker över telefon eller FaceTime.

11e Strålen
 1050:- 2h

Enskild distansbehandling på totalt 2 timmar, varav 1 timmes energibehandling och sedan samtal efter behandlingen.

Samtalen sker över telefon eller FaceTime.

12e Strålen
1050:- 2h

Enskild distansbehandling på totalt 2 timmar, varav 1 timmes energibehandling och sedan samtal efter behandlingen.

Samtalen sker över telefon eller FaceTime.

Erica Segerblom 2022 ©