Akashic Reading 

Akashic Reading of Your Greater or Higher Mission

Kanaliserad Läsning  
Akashakrönikan 
SEK 3500, 6h

Totalt 6h arbetstid varav ca 3h skriftlig kanalisering gjord i förväg, samt 3h genomgång vid bokad samtalstid, plus renskrivning av text. Samtalen sker över telefon eller FaceTime och läsningen skickas efteråt till din mejl.

Akashic Reading - kanaliserad läsning av Akashakrönikan med skriftliga budskap. Svaren kommer via din egen själ och gudsnärvaro - din högre sanning - från Akashakrönikan.

I den här sessionen tittar vi på din Greater or Higher Mission - din Högre Själsuppgift - som du når när du når det högre medvetandet av själen i slutet av inkarnationerna på jorden. Vi tittar även på det här livets Soul Mission, det du är ämnad att utföra i det här livet i den högsta planen för din själ. 

Du får information om din själs egenskaper och kvalitéer och varför du är på jorden just nu - vad du är här för att utföra. Vi tittar även på vilka du högre grupper av ljusarbete och projekt som du tillhör, vad det större syftet med det arbetet är, vem som leder det, vilka änglar, ärkeänglar och Uppstigna Mästare du har knuten till dig, och du lär dig hur du etablerar kontakt och utvecklar samarbete med dem.

Under Readingen går vi igenom områden som handlar om din din högre själsuppgift - vad det är menat att du ska göra men också hur du kommer dit - vad som behöver lösas i t.ex blockeringar, och du får också konkreta verktyg och tekniker av ljusarbete för att lösa detta och komma vidare till din högsta potential. 

Här får du möjlighet att knyta an till din egen själsenergi och möta dig själv på ett högre plan - den du är på de högre nivåerna, vad ditt liv handlar om och ditt själssyfte. Akashic Reading of Your Greater or Higher Mission ger ett tydligt fokus på varför vi är här, vad vi är ämnade att göra och hur vi når vår uppgift. Den brukar ge en känsla av klarhet och riktning.

Kanaliseringen är skriftlig och görs i förväg. Arbetstiden för kanaliseringen är ca 3h plus tid för renskrivning.

Under den bokade sessionen har vi en genomgång av informationen i ett ca 3h långt samtal via telefon eller FaceTime. 
Du får den kanaliserade texten skriftligt till dig via mejl efteråt.
Texten innehåller högre frekvens direkt ifrån Akashakrönikan och din egen gudsnärvaro. Observera att den skriftliga delen, texten från Akashakrönikan, kanaliseras på engelska.


 Coaching Session efter din Reading of Your Greater or Higher Mission

60 min SEK 750

Coaching session tillgänglig för dig som gjort Akashic Reading of Your Greater or Higher Mission

Det här är en coaching session på distans tillgänglig att boka efter Akashic Reading of Your Greater or Higher Mission. Readingen av Akashakrönikan innehåller mycket information om din själ, din själsuppgift, Ljusgrupper som din själ tillhör och också många tekniker och information om hur du ska ta dig till de högre nivåerna. Det här kan vara mycket att ta in och att reda ut på egen hand, därför erbjuder jag den här sessionen som ett öppet utrymme för dig att få mer klarhet, ställa frågor om texten och kanaliseringen, bolla funderingar och tankar, få större förståelse och tips angående teknikerna och informationen som du fått.

Det är en coaching session för dig som behöver stöd eller råd längs vägen i arbetet att nå de högre nivåerna av själen och i att nå din själsuppgift.

Denna session sker på distans över telefon eller FaceTime.


Akashic Reading - En Fråga

Kanaliserad Läsning 

Akashakrönikan

SEK 250:-

Skriftlig kanalisering av 1 fråga som du som klient väljer själv.
Läsningen skickas till din mejl.

Här finns tillfälle att få klarhet i frågor och områden som du funderar över. Du bestämmer själv vilken fråga eller vilket område du vill titta på. Jag hjälper gärna till om du har svårt att formulera dig. Det kan t.ex gälla orsak till det du upplever som problem eller låsningar, eller att hitta lösningar på situationer, vägar framåt, inom specifika områden. Vi kan även fråga om tidigare liv, andliga strukturer och kopplingar, eller det rena syftet bakom något. Kontakta mig gärna för att se vad som är möjligt.

Observera att vi bara arbetar med frågor eller områden som rör dig och aldrig om någon annan.

Jag arbetar med skriftlig kanalisering på din fråga, och du får sedan texten via mejl inom 10 dagar.

Observera att den skriftliga delen, texten från Akashakrönikan, kanaliseras på engelska. 


Akashic Reading 

Kanaliserad Läsning 
Akashakrönikan 
SEK 1600:-, 3h

Totalt 3h arbetstid varav ca 2h skriftlig kanalisering gjord i förväg, samt 1h genomgång vid bokad samtalstid, plus renskrivning av text. 

Samtalen sker över telefon eller FaceTime och läsningen skickas efteråt till din mejl.

Akashic Reading - kanaliserad läsning av Akashakrönikan. Svaren kommer från din egen själ och gudsnärvaro - din högre sanning via Akashakrönikan - där du får tillgång till ren information och överblick av vem du är på ett högre plan.

 

I den här Readingen tittar vi på ett område utifrån tre perspektiv - hur situationen ser ut, vad den kommer ur och sedan var den högsta vägen framåt ligger. Du väljer själv vilket område du vill arbeta med. Det kan t.ex vara något du upplever som en blockering eller något du vill ha klarhet i, hur en lösning ser ut, vägledning om hur man kommer vidare, eller frågor om tidigare liv.

Observera att vi bara arbetar med frågor eller områden som rör dig och aldrig om någon annan.


Kanaliseringen är skriftlig och görs i förväg. Arbetstiden för kanaliseringen är ca 2h plus tid för renskrivning.  den bokade sessionen har vi en genomgång av informationen i ett ca 1h långt samtal via telefon eller FaceTime. Du får den kanaliserade texten skriftligt till dig via mejl efteråt. Texten innehåller högre frekvens direkt ifrån Akashakrönikan och din egen gudsnärvaro. Observera att den skriftliga delen, texten från Akashakrönikan, kanaliseras på engelska.

Hur bokar jag? Erica Segerblom 2022 ©