Akashic Reading 

Akashic Reading - kanaliserad läsning av Akashakrönikan med skriftliga budskap. Svaren kommer genom din egen själ och gudsnärvaro - din högre sanning - från Akashakrönikan eller The Akashic Records.

The Akashic Records, eller Akashakrönikan, Livets Bok som det också kallas, brukar liknas vid ett bibliotek av information om allt som finns i vårt universum. Det är ett energiutrymme som innehåller all information om allt som har hänt och kommer att hända, de rena strukturerna bakom allt, syftena bakom allt, den högre planen för allt och för alla. I en Akashic Reading kanaliserar jag ditt utrymme - din information i din Akashakrönika. Där finns all information om din själ genom all tid, din själs resa och den högre gudomliga planen för just dig.

Jag erbjuder en större Akashic Reading med fokus på ditt Soul Mission och din själs tillhörighet och högre uppgift, se nedan, och du kan även göra Akashic Reading angående specifika fokus eller områden som du vill ha klarhet i.

En Akashic Reading brukar dels vara läkande i förståelsen den här informationen ger. Den ger oss vägledning framåt, tekniker och nycklar till lösningar, men varje kontakt med Akasha höjer också dig som mottagare till högre nivåer energimässigt och i medvetande, då det jobbar som en portal av djupt helande och ljus. Det är ett fantastiskt verktyg och jag rekommenderar verkligen att använda det för att ta dig framåt i din andlighet och att ge dig större förståelse, insikt, kunskap och ta dig till högre nivåer av medvetande.Akashic Reading of Your Greater or Higher Mission

Kanaliserad Läsning  
Akashakrönikan 
SEK 3500, 6h

Totalt 6h arbetstid varav ca 3h skriftlig kanalisering gjord i förväg, samt 3h genomgång vid bokad samtalstid, plus renskrivning av text. Samtalen sker över telefon eller FaceTime och läsningen skickas efteråt till din mejl.


I den här sessionen tittar vi på din Greater or Higher Mission - din Högre Själsuppgift - som du når när du når det högre medvetandet av själen i slutet av inkarnationerna på jorden. Vi tittar även på det här livets Soul Mission, det du är ämnad att utföra i det här livet i den högsta planen för din själ. 

Du får information om din själs egenskaper och kvalitéer och varför du är på jorden just nu - vad du är här för att utföra. Vi tittar även på vilka du högre grupper av ljusarbete och projekt som du tillhör, vad det större syftet med det arbetet är, vem som leder det, vilka änglar, ärkeänglar och Uppstigna Mästare du har knuten till dig, och du lär dig hur du etablerar kontakt och utvecklar samarbete med dem.

Under Readingen går vi igenom områden som handlar om din din högre själsuppgift - vad det är menat att du ska göra men också hur du kommer dit - vad som behöver lösas i t.ex blockeringar, och du får också konkreta verktyg och tekniker av ljusarbete för att lösa detta och komma vidare till din högsta potential. 

Här får du möjlighet att knyta an till din egen själsenergi och möta dig själv på ett högre plan - den du är på de högre nivåerna, vad ditt liv handlar om och ditt själssyfte. Akashic Reading of Your Greater or Higher Mission ger ett tydligt fokus på varför vi är här, vad vi är ämnade att göra och hur vi når vår uppgift. Den brukar ge en känsla av klarhet och riktning.

Kanaliseringen är skriftlig och görs i förväg. Arbetstiden för kanaliseringen är ca 3h plus tid för renskrivning.

Under den bokade sessionen har vi en genomgång av informationen i ett ca 3h långt samtal via telefon eller FaceTime. 
Du får den kanaliserade texten skriftligt till dig via mejl efteråt.
Texten innehåller högre frekvens direkt ifrån Akashakrönikan och din egen gudsnärvaro. Observera att den skriftliga delen, texten från Akashakrönikan, kanaliseras på engelska.


Boka din Akashic Reading HÄR


Akashic Reading - 1 område

Kanaliserad Läsning 60 min

Akashakrönikan

SEK 600:-

Skriftlig kanalisering under 60 min av 1 område. Läsningen skickas till din mejl.

Här finns tillfälle att få klarhet i ett område som du funderar över. Du bestämmer själv vilket område du vill titta på. Arbetstiden för readingen är 60 min och sedan får du den skriftligt till din mejl. Jag hjälper gärna till om du har svårt att formulera dig. Det kan t.ex gälla orsak till det du upplever som problem eller låsningar, eller att hitta lösningar på situationer, vägar framåt, inom specifika områden. Vi kan även fråga om tidigare liv, andliga strukturer och kopplingar, eller det rena syftet bakom något. Kontakta mig gärna för att se vad som är möjligt.

Observera att vi bara arbetar med frågor eller områden som rör dig och aldrig om någon annan.

Jag arbetar med skriftlig kanalisering på din fråga, och du får sedan texten via mejl inom 10 dagar. Om du vill ha en genomgång/samtal ang din reading är du välkommen att boka 1h Coaching session, se information nedan.

Observera att den skriftliga delen, texten från Akashakrönikan, kanaliseras på engelska. 

Boka din Akashic Reading HÄR


 Coaching Session till din Akashic Reading 

60 min SEK 800

Coaching session tillgänglig för dig som gjort en Akashic Reading

Det här är en coaching session eller genomgång på distans tillgänglig att boka efter eller i anslutning till din Akashic Reading. Här går vi igenom din reading och dina eventuella frågor. Det här kan vara mycket att ta in och att reda ut på egen hand, därför erbjuder jag den här sessionen som ett öppet utrymme för dig att få mer klarhet, ställa frågor om texten och kanaliseringen, bolla funderingar och tankar, få större förståelse och tips angående de eventuella teknikerna och informationen som du fått.

Denna session sker på distans över telefon eller FaceTime.

Boka din Coaching Session HÄR
 Erica Segerblom 2022 ©