Akashic Reading 

För information på svenska vänligen se längre ner på sidan.

Akashic Reading of your higher Soul and Life Mission
Channeled Reading The Akashic Records

€245 - 4h

The Reading is a total of 4h - Akashic Reading channeled into written text done beforehand - 2h, and a booked 1:1 session over FaceTime to go through the channeling - 2h

Akashic Reading - channeled writing carrying information from the Akashic Records. The answers come from your Soul and god presence - your higher truth through the Akashic Records - where you get access to a higher perspective of your true identity on a higher plane.
In this session we look at your Soul Mission - what you are ment to accomplish in this life according to the highest plan of your Soul.
You get information about the qualities of your Soul and why you are here on earth, but also if your Soul is part of larger light work or projects, groups of light workers, and what Angels, Archangels and Ascended Masters are connected to you and your mission or group at this point. You will also learn how to contact and develop a connection with them.During the Reading we work with 19 questions about your Soul Mission - what you are ment to accomplish, but also how to get there - what needs to be cleared in terms of blocks, karma etc. And you will also get spiritual tools and techniques to resolve any issues and reach your highest potential in this life.This is an opportunity to connect to the energy of your own Soul, and to yourself on a higher level - your identity on a higher dimension, and what your life and Soul Mission truely are about.Akashic Reading of your Higher Soul and Life Mission often brings a sense of clarity and purpose. It gives clear focus of the reason that we are here, what we are ment to do and how to reach our task.
The channeling is in writing and is done beforehand. The time of work of the channeling is 2h.
During your booked session of 2h, we will go through the channeled information over FaceTime. The channeled text of the Akashic Records is sent to your email afterwards. Your are welcome to contact me here to book your Reading!

Mini Akashic Reading - 3 questions of your choice

Channeled Reading The Akashic Records

€70

Akashic Reading channeled into written text of 3 questions of your own choice. The answers, the channeling, are sent to you by email within 10 days.

Akashic Reading - channeled writing carrying information from the Akashic Records. The answers come from your Soul and god presence - your higher truth through the Akashic Records - where you get access to a higher perspective of your true identity on a higher plane.
In this Reading you decide what questions you want us to work with!You write 3 questions of your choice and the answers are channeled in writtened text from the Akashic Records. The Mini Akashic Reading is perfect for clarification or guidance about specific subjects or situations. It could be questions about what is blocking you, what a solution looks like, guidance of your path forward or questions about previous lives for instance.Feel free to ask me for guidance if you need help with your questions.Please observe that we will only channel answers about you, and never about anyone else. 

How to book your Mini Akashic Reading:
You also need to include your 3 questions, your full name and your email adress. You will get information how to make the payment.When I have received the payment and your questions, your Mini Akashic Reading will be sent to you by email within 10 days.

Reading av Akashakrönikan av din högre Själs- och Livsuppgift

Kanaliserad Läsning  
Akashakrönikan 
SEK 2500:- 4h

Totalt 4h arbetstid varav ca 2h skriftlig kanalisering gjord i förväg, samt 2h genomgång vid bokad samtalstid. Samtalen sker över telefon eller FaceTime.

Akashic Reading - kanaliserad läsning av Akashakrönikan med skriftliga budskap.

Svaren kommer från din egen själ och gudsnärvaro - din högre sanning via Akashakrönikan - där du får tillgång till ett högre perspektiv och överblick av vem du är på ett högre plan.
 
I den här sessionen tittar vi på din Soul Mission, din själsuppgift - det du är ämnad att utföra i det här livet i den högsta planen för din själ.
 
Du får information om din själs egenskaper och kvalitéer och varför du är på jorden just nu - vad du är här för att utföra. Vi tittar även på om du tillhör högre grupper av ljusarbete och projekt, vad det större syftet med det arbetet är, vem som leder det, vilka änglar, ärkeänglar och guider/uppstigna Mästare du har knuten till dig, och hur du etablerar kontakt och samarbete med dem.
Under Readingen går vi igenom 19 punkter som handlar om din själsuppgift - vad det är menat att du ska göra men också hur du kommer dit - vad som behöver lösas i t.ex blockeringar, karma etc, och du får också konkreta verktyg och andliga tekniker för att lösa det och komma vidare till din högsta potential i det här livet.
Här får du möjlighet att knyta an till din egen själsenergi och möta dig själv på ett högre plan - den du är på de högre nivåerna, vad ditt liv handlar om och ditt själssyfte.
Akashic Reading of your Higher Soul and Life Mission brukar ge en känsla av klarhet och riktning, den ger ett tydligt fokus på varför vi är här, vad vi är ämnade att göra och hur vi når vår uppgift.

Kanaliseringen är skriftlig och görs i förväg. Arbetstiden för kanaliseringen är ca 2h.
Under den bokade sessionen har vi en genomgång av informationen i ett ca 2h långt samtal via telefon eller FaceTime. 
Den kanaliserade texten skickas efteråt skriftligt till dig via mejl.
Texten innehåller kanaliserad högre frekvens direkt ifrån Akashakrönikan och din egen gudsnärvaro.

Observera att den skriftliga delen, texten från Akashakrönikan, kanaliseras på engelska.

Varmt välkommen att kontakta mig här för att boka din Reading!

Mini Akashic Reading - 3 frågor du väljer själv

Skriftligt Kanaliserad Läsning 
Akashakrönikan 
SEK 700:- 

Skriftlig kanalisering av 3 frågor som klienten själv väljer. Svaren, kanaliseringen skickas till dig via mejl inom 10 dagar.

Akashic Reading - kanaliserad läsning av Akashakrönikan med skriftliga budskap.

Svaren kommer från din egen själ och gudsnärvaro - din högre sanning via Akashakrönikan - där du får tillgång till ett högre perspektiv och överblick av vem du är på ett högre plan.
 
I den här Readingen bestämmer du själv vad du vill ha klarhet i!
Du skriver själv 3 frågor som du vill att vi arbetar med. Svaren kommer i kanaliserad skrift från Akashakrönikan och texten/svaren skickas till dig via mejl inom 10 dagar.
Mini Akashic Reading är perfekt när du enkelt vill ha klarhet eller vägledning angående något specifikt. Det kan t.ex vara frågor om vad som blockerar dig i en situation, vad något beror på eller hur en lösning ser ut, vägledning om hur man kommer vidare, eller frågor om tidigare liv. 
Fråga mig gärna om du behöver hjälp att formulera dina frågor.
Observera att vi bara arbetar med frågor om dig och aldrig om någon annan. 

Hur bokar jag?
Varm välkommen att kontakta mig här för att boka din Mini Reading!
Du skickar också in dina 3 frågor tillsammans med ditt för- och efternamn, din mejladress och ditt mobilnummer. Betalning görs smidigt via Swishfaktura direkt till din mobil i samband med bokningen.

När betalningen och frågorna kommit in gör jag din kanaliserade läsning som sedan skickas skriftligt till din mejladress inom 10 dagar.

Texten innehåller kanaliserad högre frekvens direkt ifrån Akashakrönikan och din egen gudsnärvaro. 
Observera att den skriftliga delen, svaren - texten från Akashakrönikan, kanaliseras på engelska. Erica Segerblom 2021 ©