sv

Akashic Reading 

Akashakrönikan - The Akashic Records - är ett utrymme av fullständigt ren information vad gäller allt i vårt universum - genom all tid, genom det som har varit, i nuet och i framtiden, och vad gäller allt som existerar i universums utrymme.

Syftet med Akashic Reading är att få fullständigt ren information angående alltings uppbyggnad, och att förstå syftet med det vi ser, känner och upplever. Genom detta så når vi det som kallas klarhet angående just det området, och då håller vi också det området i klarhet, dvs i ett fullständigt rent förhållningssätt av ljus och kärlek. Det är ett fantastiskt verktyg att använda i allt slags arbete av renande, i och med att klarheten, eller renandet, nås omedelbart vid kontakten med Akasha genom varje fråga eller kanalisering.

Alla själar har sitt eget utrymme inom Akashakrönikan. Detta utrymme innehåller vår rena information angående vår personliga och eviga utveckling genom all tid, och enligt de val som gjorts av varje själ.

Under en Akashic Reading kanaliserar jag ditt utrymme i Akashakrönikan. Din gudomliga plan för din själ och dina personliga val blir synliga, och även de rena strukturer, orsaker, effekter och syften vad gäller varje område eller fråga.

Frågan är egentligen vilken som är den perfekta frågan för mig just nu, för att jag ska nå det fullständigt rena svar som tar mig till mitt nästa steg av min själs utveckling? Och svaret är att alla frågor som känns viktiga, angelägna och är närvarande i dina tankar är de stora, viktiga frågorna som kommer att ge klarhet. Därför att det som är i dina tankar är det som är nästa viktiga steg att rena för att nå ditt nästa steg i din perfekta utveckling.

Jag erbjuder en större Akashic Reading med fokus på ditt Soul Mission och din själs tillhörighet och högre uppgift, och du kan även göra Akashic Reading angående specifika fokus eller områden som du vill ha klarhet i.

En Akashic Reading brukar vara läkande i förståelsen som informationen ger. Den ger oss vägledning framåt, tekniker och nycklar till lösningar, men varje kontakt med Akasha höjer också dig som mottagare till rena nivåer energimässigt och i medvetande, då både sessionen och texten jobbar som en portal av djupt helande och ljus. Det är ett fantastiskt verktyg  att använda för att ta dig framåt i ditt själsliga arbete och för att ge dig större förståelse, insikt, kunskap och ta dig till rena nivåer av medvetande.

Läs mer om respektive session nedan

Information om bokning och betalning hittar du här på sidan för FAQ

Boka din session HÄR


Akashic Reading of Your Greater or Higher Mission

Kanaliserad Läsning  
Akashakrönikan 
6h - SEK 3900


Totalt 6h arbetstid varav ca 3h skriftlig kanalisering gjord i förväg, samt 3h genomgång vid bokad samtalstid, plus renskrivning av text. Samtalen sker över telefon eller FaceTime och läsningen skickas efteråt till din mejl.


Akashic Reading of Your Higher or Greater Mission är en reading som innehåller all information som behövs vad gäller din själs rena plan för den här inkarnationen, hur det är sammankopplat med din själs syfte genom all tid på jorden och till just det här specifika steget i din utveckling. Det är allt du behöver se och uppnå, och hur du ser och uppnår detta. Det är klargörandet av den rena uppgiften bakom vår jordiska tillvaro, som inte alltid syns eller kan förstås, men som varje själ ofta känner eller längtar efter för att det är din själs plan för det här steget i din utveckling.

Den här readingen är den gudomliga planen; vad som ska uppnås i den här inkarnationen och hur, uppbyggnaden av den här inkarnationens uppgift, syftet med varför vi gör detta - för att det hör till vår själs tillhörighet av vår själs identitet genom all tid.

The Akashic Reading of Your Higher or Greater Mission tydliggör alla steg av den här tidens arbete. Själsuppgiften blir tydlig och dess syfte också. Du får kunskap om din roll genom hela universums utveckling, och när detta blir synligt blir också det rena syftet av alla motgångar och svårigheter det också. Detta för fram kärlekens närvaro, inte bara kärlek mot dig själv, din livssituation, roll och din egen tillhörighet, utan det för även fram kärlekens närvaro gentemot allt, därför att den här läsningen ger dig klarhet i syftet och de rena strukturerna av allt. Det här ger sann utveckling för de själar som är redo och allt finns samlat här i en arbetsform.

I den här sessionen tittar vi på din själs uppgift i den här inkarnationen - vad du ska utföra eller nå enligt den gudomliga planen för din själ. Du får information om hur du når din upgift och varför.

Du får förståelse för uppbyggnaden av människans själsutveckling på jorden och vilken nivå av den processen som du är på.

Vi tittar också på din Greater or Higher Mission - din rena Själsuppgift - som du når när du når förkroppsligandet av själen i slutet av alla inkarnationer på jorden när du når enhet - unity - eller det som kallas uppstigning eller ascension.

Du får information om din själs egenskaper och kvalitéer och varför du är på jorden just nu - vad du är här för att utföra. Vi tittar även på vilka du högre grupper av ljusarbete och projekt som du tillhör, vad det större syftet med det arbetet är, vem som leder det, vilka Ärkeänglar och Uppstigna Mästare du är knuten till, och du lär dig hur du etablerar kontakt och utvecklar samarbete med dem.

Under readingen går vi igenom områden som handlar om din din högre själsuppgift - vad det är menat att du ska göra men också hur du kommer dit - men också vad som behöver lösas i t.ex blockeringar, och du får också konkreta verktyg och tekniker av själsligt arbete för att lösa detta och fullfölja din uppgift. 

Kanaliseringen är skriftlig och görs i förväg. Arbetstiden för kanaliseringen är ca 3h plus tid för renskrivning.

Under den bokade sessionen har vi en genomgång av informationen i ett ca 3h långt samtal via telefon eller FaceTime. Du får den kanaliserade texten skriftligt till dig via mejl efteråt. Observera att den skriftliga delen, texten från Akashakrönikan, kanaliseras på engelska.


Akashic Reading - 1 område

Kanaliserad Läsning

Akashakrönikan

1h - SEK 800


Skriftlig kanalisering under 60 min av 1 område. Läsningen skickas till din mejl.

Det här är en mindre Akashic Reading av ett område eller en fråga, och de informationsstrukturer som går att nå angående det specifika området. Det ger ofta klarhet om det rena syftet av en situation eller en relation, hur den manifesteras - upplevs - och du får även nycklar, som till exempel tekniker, som för dig framåt i din utveckling mot fullständig klarhet i det område som frågan gäller.

Läsningen ger en möjlighet att arbeta med det som just du undrar över. Vad känns viktigt för dig att titta på? De områden som känns viktiga är de områden som behöver renas, och med det här arbetet så kan du styra ditt själsarbete steg för steg i den ordning som du behöver och som känns betydelsefull för just dig. Så frågan är vilken fråga som känns viktig? Ställ den frågan, för det är den som kommer föra dig framåt till din nästa nivå av medvetande.

Arbetstiden för readingen är 1 timme och du får sedan texten till din mejl. Jag hjälper gärna till om du har svårt att formulera dig. Kontakta mig gärna för att se vad som är möjligt.

Observera att vi bara arbetar med frågor eller områden som rör dig och aldrig om någon annan, och vi tittar inte på medicinska frågor.

Jag arbetar med skriftlig kanalisering på din fråga och du får sedan texten via mejl inom 10 dagar. Den här readingen inkluderar inte något samtal, men om du vill ha en genomgång eller har frågor ang din reading så är du välkommen att boka en Coaching Session, se information nedan.

Observera att den skriftliga delen, texten från Akashakrönikan, kanaliseras på engelska. 


 Coaching Session 

Samtal på distans

1h - SEK 600


Coaching session

Det här är en coaching session eller genomgång på distans. Här går vi igenom information i t.ex readings och de frågor du har. Den här sessionen är ett öppet utrymme för dig att få mer klarhet, prata om texter och kanaliseringar, bolla funderingar och tankar, få större förståelse och tips angående de eventuella teknikerna och informationen som du fått, om esoteriska termer och begrepp och om de universella energi-strukturerna.

Denna session sker på distans över telefon eller FaceTime.


Kostnadsfri Konsultation

15 min Gratis


Endast för nya klienter

Samtal över telefon 15 min Gratis

Du som är ny klient är varmt välkommen att boka in ett första samtal kostnadsfritt. Konsultationen är 15 min och här har du möjlighet att ställa frågor och hitta den arbetsform som passar dig och din själsutveckling.