sv

Akashic Reading of Your Highest Path of 2023

Akashic Reading of Your Highest Path of 2023

Kanaliserad Läsning 60 min

Akashakrönikan

SEK 600:

Den här readingen fokuserar på vilken som är den högsta vägen framåt för dig under 2023. Vilket steg är det bästa för dig angående välgång, ljus, växande, kärlek och upplevelsen av att ha ett högre syfte?

Det kan t.ex handla om nya områden av lärande eller om att utveckla dig själv på något sätt, om manifesterande, kontakter och relationer eller en helt ny riktning framåt i livet. Det finns många möjligheter, och syftet med den här läsningen är att få ren vägledning angående det steg som leder till din högsta glädje, ditt högsta välmående och välgång under det nya året.

Jag arbetar med skriftlig kanalisering ang ett område under 60 min och du får sedan texten via mejl. Observera texten från Akashakrönikan, kanaliseras på engelska.

Readingen finns att boka t.o.m 20 januari 2023.

Välkommen att boka din Akashic Reading här


 Erica Segerblom 2022 ©