Akashic Healing - Tidigare Livshelande

Akashic Healing - Tidigare Livshelande. När vi jobbar med denna behandlingsform så handlar det om läkning av sådant som ligger kvar och påverkar från tidigare liv. Helandet utförs i en annan tidsdimension än den vi är i just nu och därför kan vi komma åt energiaspekter som vi inte når på andra sätt. Starka upplevelser som vi bär med oss från våra tidigare liv kan påverka och blockera oss där vi är idag. Att ta emot helande och lösgöra dessa bindningar kan vara otroligt läkande och frigörande. Under behandlingen går jag tillbaka och öppnar upp för helande av den händelse från tidigare liv som är mest aktuell för klienten just nu. Jag tar emot information via "film" om händelsen och frigör sedan de negativa effekter och band som legat kvar in i nuet. Vi brukar hinna med 2-3 liv per behandling och ofta har de händelser som kommer upp en röd tråd eller ett tema som ligger genom flera liv och utforskas ur olika aspekter, och det har ofta anknytning till något som upplevs som problematiskt i detta liv just nu. 
Efteråt har vi ett samtal där vi går igenom det som kommit upp under behandlingen och även klientens upplevelse. Det är en behandlingsform man kan göra många gånger. Det brukar vara en spännande upplevelse som ger djup och förståelse för den du är idag och de val du gör. Att få del av information och lägga pusslet om sig själv är en del av magin i detta och själva lösandet av blockeringen brukar ge en känsla av lättnad.

Akashic Healing
Helande av Tidigare Liv - Akashakrönikan
1100:- 150 min

Totalt 150 min distansbehandling varav ca 15 min förberedande samtal, ca 75 min healing av flera tidigare livsupplevelser och sedan samtal och genomgång efteråt. Samtalen sker över telefon eller FaceTime.Erica Segerblom 2020 ©