Akashic Reading 

Akashic Reading - kanaliserad läsning - Akashakrönikan
pris från 21/7 2500:- 3h

Totalt 3h arbetstid varav ca 1,5h skriftlig kanalisering gjord i förväg av klientens egna frågor samt 1,5h genomgång vid bokad samtalstid. Samtalen sker över telefon eller FaceTime.
Dina frågor behöver skickas till mig via mejl, DM på Instagram eller sms ca 48h innan bokad session. 

Akashic Reading - kanaliserad läsning av Akashakrönikan med skriftliga budskap.

I den här behandlingsformen får du själv ställa frågor om det du undrar över och vill ha klarhet i, i det här livet och i tidigare inkarnationer. Svaren kommer från din egen själ och gudsnärvaro - din högre sanning via Akashakrönikan - och du får därför tillgång till ett högre perspektiv och överblick i det du vill ha vägledning i. Här får du möjlighet att knyta an till din egen själsenergi och möta dig själv på ett högre plan - den du är, vad ditt liv eller specifika frågeställningar handlar om, ditt själssyfte. Den här behandlingen brukar uppfattas som läkande och ge en känsla av klarhet.
Du förbereder själv 10-12 frågor som du vill att vi arbetar med. Dessa frågor skickar du till mig senast 48h innan din bokade genomgång. Sedan gör jag en skriftlig kanalisering med din själs svar på dina frågor via Akashakrönikan. Jag kompletterar även med frågor i det jag tycker är viktigt att förmedla, samt om jag upplever att det behövs ett förtydligande eller en större bredd i läsningen. Totalt arbetar vi med ca 15-25 frågor beroende på hur omfattande de är och arbetstiden för kanaliseringen är 1,5h.
Sedan har vi en genomgång under ett 1,5h långt samtal via telefon eller FaceTime.
Den kanaliserade texten skickas efteråt skriftligt till dig på t.ex mejl.
Observera att den skriftliga delen, texten från Akashakrönikan, kanaliseras på engelska. Erica Segerblom 2020 ©