About your session

För information på svenska vänligen se nedan.

About your session

All 1:1 sessions, readings and groups are distance sessions. That means that the sessions are performed with me and the clients being in different locations geographically. This does not affect the result, which is controlled entirely by energy and intention. The effect of the healing session is the same regardless of being a distance session or not.
 
During the group sessions I work with the participants on the time stated of each group. There is no physical contact within the group, by phone or by any other connection than through high energywork, intention and intuition.
During the 1:1 sessions I contact the client through FaceTime at the time of the appointment and after finishing the healing part of the session.
All clients are always welcome with questions at anytime about the energywork and process.

 What is good to consider before and during a session? How does it work and what is the process afterwards? On this page you can get more information about the procedure of a session, how you as a client can prepare yourself and what happens after your session. 

This page contains of five parts:

Registration and payment
Before the session
During the session
After the session
 Between sessions

Registration and payment

Registration for all readings, 1:1 sessions and group sessions can be made through email, DM on Instagram, or you may contact me here for registration and instructions for easy international payment.
I need your full name for the healing sessions and readings.

 The Groupe Distance Healing Sessions are booked either session by session, or by two choices of packages booked by month of the calender:

Monthly Healing LARGE
 Access to all weekly group healing sessions - €80/month

Monthly Healing SMALL
1 set group of 25 minutes 
+
1 set group of 50 minutes
€55/month

(example: The Mahatma Energy Wed 9-9.25 pm
+
Healing of the 10 Archangels Sun 8.30-9.20 pm
during all of November)
 —-

 All sessions are open for clients worldwide. 

The times given are CET, or timezone of Sweden.
Please register the group healing sessions at the latest at CET 7.30 pm / 19.30 at the day of the session to join!

Before the session

Information will be available shortly.

During the session

Information will be available shortly.

After the session

Information will be available shortly.

Between sessions

Information will be available shortly.

Om din behandling 

Alla enskilda behandlingar, readings och grupper är distansbehandlingar. Det betyder att  vi genomför behandlingarna på olika platser rent geografiskt, jag där jag är, och du som klient där du är. Detta gör ingen skillnad på resultatet som styrs av energi och intention, utan du får samma effekt av en distansbehandling som vid en vanlig behandling. 
När vi arbetar med distanshealing i grupp så arbetar jag med de medverkande den utsatta tiden för respektive grupp, men vi har ingen fysisk kontakt med varandra, eller telefon eller annan uppkoppling.  
Vid enskilda behandlingar pratar jag och klienten i telefon el via FaceTime innan och efter healingsessionen. 
Alla klienter är alltid välkomna med frågor eller om man behöver bolla något som rör energiarbetet.
 
Vad är då bra att tänka på innan och under en behandling? Hur går det till och vad händer efteråt? På den här sidan kan du läsa om hur en behandling går till, hur du kan förbereda dig innan, vad som händer efteråt och få lite tips på vad du själv kan göra för att möta upp, få en bättre upplevelse och ökad själslig utveckling.

Sidan är uppdelad i fem delar:

Bokning och betalning
Innan behandling
Under behandling
Efter behandling 
Mellan behandlingar 

Bokning och betalning

Alla bokningar av Readings, behandlingar och grupper göra via mejl eller sms på 0733930278 alt i ett meddelande på Instagram.
 Du är också välkommen att anmäla dig här. 

Jag behöver ditt namn och mobilnummer till Swishfakturan.

 

 Distanshealing i grupp bokas antingen per gång eller genom något av två månadshealing-paket som bokas per kalendermånad:

Månadshealing LARGE
Tillgång till alla distanshealinggrupper varje vecka
800:-/månad

Månadshealing SMALL
1 fast grupp a 25 min
+
1 fast grupp a 50 min
550:-/månad
(exempel: The Mahatma Energy onsdagar 21.00-21.25
+
10 Ärkeänglars Helande söndagar 20.30-21.20 under hela november)
—- 

För klienter i Sverige sker betalning smidigt via Swishfaktura direkt till din mobil.

För grupper behöver anmälan och betalning vara inne senast 19.30 samma dag.

Innan Behandling

Jag får ofta frågan om det är något särskilt man bör göra innan man får behandling, och svaret är ja. Det finns saker som klienten själv kan göra för att få ett starkare resultat. Genom att sätta sin intention, alltså bestämma sig, rikta sin energi till, att det här är något som man vill ta emot, genom att ha en vilja till utveckling, växande och till att släppa det som håller en tillbaka, en vilja till att komma vidare som människa, får du som klient en starkare process.
Det som hjälper är att möta upp energimässigt, att vara med i upplevelsen, notera det som händer och att vara uppmärksam, men ändå avslappnad och tillåtande. Helt enkelt att vara fokuserad utan att styra. Att tillåta det som händer att hända och att vara trygg i att det som kommer upp är för ditt högsta bästa och att känna tillit. 
Jag brukar jämföra med att t.ex gå en kurs i franska. Om man bara går dit och sitter av lektionen utan att engagera sig så fastnar lite, men inte särskilt mycket. Och inte alls lika mycket som om man kommer dit fokuserad och uppmärksam och möter upp läraren i det man ska göra - alltså sätter sin intention på att lära sig franska. Den biten är det ju eleven som påverkar, inte läraren. Så är det med allt och även med detta. Gör man andligt arbete lite vid sidan av och inte särskilt fokuserat så får man ändå ett visst resultat, men man får ett otroligt mycket större resultat om man möter upp och engagerar sig. I allt vi gör så är det intentionen och dit vi riktar vår energi och vårt fokus som styr utfallet.

Något man kan göra för att möta upp energimässigt innan varje behandling är att stilla sig några minuter. Om man vill och kan så kan man göra en kort meditation, men meditationen är i såna fall innan behandlingen, inte under tiden vi jobbar energimässigt.

Jag rekommenderar också starkt att läsa Själens Mantra innan allt andligt arbete. 
Själens Mantra gavs till oss av Uppstigne Mästaren Djwahl Khul genom Alice A. Bailey och aktiverar Själen och Själsstjärnan inför energiarbetet.
Du läser detta tre gånger och när du läser så fokuserar du på Själsstjärnan, som är det chakra som förbinder dig bl.a med ditt Högre Jag. Det sitter ca 15 cm ovanför ditt huvud och man kan se det som en sfär av vitt ljus.

Jag är Själen
Jag är det Gudomliga Ljuset
Jag är Kärlek
Jag är Vilja
Jag är Bestämd Avsikt

Orden "Bestämd Avsikt" kan vara lite svåra att förstå, men refererar till den förutbestämda plan som finns för Själen i den här inkarnationen.
För den som kommit längre byter man sedan ut "Jag är Själen" till "Jag är Monaden", men för de flesta räcker det med att fokusera på den själsliga nivån. 
Gör alltid grundarbetet noga först och var inte för ivrig så du hoppar för snabbt till de högre nivåerna. Man har igen det i längden och får en stark och stabil grund att bygga vidare på.

Under Behandling

Hur går det till då? Hur fungerar en energibehanding på distans? Är det något man som klient man ska tänka på? Och hur brukar det upplevas?
 
Kort sagt så fungerar det på precis samma sätt som en behandling på en mottagning. Enda skillnaden är att du och jag befinner oss på olika platser. Anledningen till att det är möjligt är att de här energibehandlingarna inte har något med det fysiska rummet och kontakten att göra, utan att du och jag knyts samman genom intention och frekvens. 
För mig som healer är det ingen skillnad att arbeta på distans, jag kommer åt lika bra och upplever snarare att det är en fördel då jag helt kan fokusera energimässigt, och resultatet av arbetet blir precis lika starkt. 
Fördelen för dig som klient är ju att du kan välja att gå en behandling som du inte skulle haft tillgång till annars pga geografiskt avstånd och att det lätt går att få in behandlingen i t.ex ett tajt veckoschema. Kanske kan man vara med oftare p.g.a det och får därför också ett bättre resultat.

Innan de enskilda behandlingarna pratar jag och klienten på telefon eller FaceTime innan vi börjar. I distanshealing-grupperna börjar vi direkt på utsatt tid utan att vi kontaktar varandra. Där ligger fokus bara på själva energiarbetet. Det är för att man ska kunna gå mer behandlingar, vid fler tillfällen, till ett mer överkomligt pris. Mina klienter är givetvis alltid välkomna att höra av sig med frågor, tankar och upplevelser ändå, men det ligger inte inlagt i tiden för själva gruppen.I de enskilda behandlingarna pratar vi också efteråt, om klientens upplevelse, om något särskilt kommit upp och vad som är bra att tänka på.
Så, tänk dig hur du hade gjort vid en fysisk behandling och gör precis på samma sätt:
Du är i tid, inställd, förväntansfull kanske, och fokuserad på det arbete som ska göras. Det här är din tid och vi fokuserar på dig, din upplevelse och utveckling. 

Det är oftast en djupt avslappnande upplevelse. En del känner energi starkt och andra inte alls. Det är en träningssak och är något som alla har möjlighet att utveckla med tid och erfarenhet. Ofta känner vi saker men har svårt att sätta ord på vad vi känner. Ibland säger klienten att de inte upplevt någonting under behandlingen eller i tiden efteråt, men när vi börjar prata så har de i stort sett alltid haft många reaktioner och upplevelser, t.o.m starka meddelanden som kommit, men som klienten inte uppmärksammar. Och det kan också handla om vilka förväntningar vi har och vad vi tror ska hända, vad vi tror att andra upplever etc. 
Alla har sin egen väg och alla upplevelser är viktiga och relevanta. Det bästa är att vara helt öppen och att notera alla känslor, tankar och upplevelser. 
Ha gärna papper och penna bredvid dig och skriv ner det som kommer upp.
Alla upplevelser är ok. Energin går dit den ska, var trygg med att du får precis det du behöver för din väg framåt.

Vanliga upplevelser under behandlingen är att det surrar eller sticker i kroppen, att man fryser eller blir varm, känner sig lugn, rofylld eller tung. Man kan känna av känslor som löses upp, sorg, ångest, t.o.m skratt och glädje ibland. Vissa får bilder, ser gestalter, hör eller ser ord eller meddelanden, symboler, starkt ljus eller färger. 
Allt som kommer upp är relevant, så notera det som händer och ta gärna reda på vad t.ex symboler står för, för att börja utveckla din förmåga att ta emot information från ditt Högre Jag. Ju mer vi lyssnar och uppmärksammar det som kommer, desto mer information får vi.

Det är helt ok att somna under tiden, arbetet går in ändå. Däremot så kanske man själv missar möjligheten till upplevelsen och eventuell information som kan komma in. 

Det finns en viktig aspekt att komma ihåg om det är så att man har svårt att känna energierna, och det är att många av frekvenserna och momenten vi arbetar med är på så hög nivå att det kan ta lite tid innan man känner dem. Man är helt enkelt på för låg nivå själv och matchar inte frekvensmässigt. Särskilt 10e Strålen, som vi arbetar med i 10 Ärkeänglars Helande, och t.ex Kristusmedvetandet är väldigt höga och väldigt subtila energier som är svåra att känna om man själv ligger lägre frekvensmässigt. Och Ärkeänglar går bara ner till fjärde dimensionen, så är man inte där så förnimmer man dem ännu inte och kan inte få kontakt, men de jobbar.
Ju mer man själv jobbar desto mer kommer man på en nivå där man kan känna av energier och det är som sagt en möjlighet för alla att komma dit.

Allt arbete vi gör djupnar med varje tillfälle och ju mer vi höjer oss och möter energiernas nivåer, desto starkare upplevelser har vi. Känner man inte så mycket så betyder det bara att man inte kan möta upp i sin fysiska kropp, ännu. Men på ens högre nivåer så jobbar det.

Efter behandling

Vad händer efter en behandling? Vad kan jag förvänta mig?
 
Direkt efter en behandling så fortsätter ofta energierna att jobba. Ligg gärna kvar så länge du känner att behandlingen pågår. 
Ta det gärna lite lugnt tiden efteråt och lyssna på dig själv och på vad kroppen behöver. Ge dig själv utrymme att vara i din process och ta vara på den. 
Det är viktigt att dricka mycket vatten. Det hjälper både med utrensningar på alla plan och med att hålla högre energier i kroppen.
 
Många sover gott, tungt, särskilt i början. Man kan drömma mycket, känna att något pågår och bearbetas. Man kan få meddelanden i sina drömmar, eller på andra sätt - var uppmärksam.
Ofta känner man sig ljusare och "högre" precis efter, men att man dagarna efter kan få vad som kallas för utrensningar där det kan bli lite jobbigt. Detta är en del av processen av att rensa de lägre nivåerna, särskilt känslokroppen, från framförallt smärta. Det är smärta som tynger och hindrar oss från att komma vidare uppåt frekvensmässigt, och detta måste lösas för att nå högre nivåer av t.ex klarhet, glädje och ökad intuition.Man kan också bli yr, illamående eller få huvudvärk och känna av att energierna är starkare än man är van vid, känna sig tung i kroppen och huvudet, och väldigt trött när kroppen integrerar de nya frekvenserna. Jag ser det som en slags åksjuka när vi vänjer oss vid en högre, dvs snabbare vibration.

Behandlingen rensar ut det i oss som inte stämmer överens med de nya höga energierna, allt vi samlat på oss under livet (eller liven) som inte matchar helt enkelt. Det kan vara fysiska problem, gifter i vår kropp, relationer till andra (och oss själva) som inte är i balans, eller känslor, tankemönster och upplevelser vi bär på som håller oss tillbaka, som står i vägen för den vi är i en högsta version av oss själva. När dessa löses och kommer upp till ytan så kan man känna av dem, dvs få utrensningar. Det kan alltså bli lite jobbigt under processen, och situationer kan aktiveras för att vi ska få en möjlighet att lösa dem och framförallt släppa dem så vi kommer vidare. 
Att du känner av t.ex gamla negativa känslor efter behandling är egentligen positivt, det betyder ju att det är just där vi arbetat! 
Det bästa är att försöka låta det passera och känna tillit och kanske t.o.m glädje över att det bit för bit försvinner och ger plats för något nytt, ljusare och högre.

Alla mina klienter är givetvis alltid välkomna att höra av sig med frågor, funderingar eller för att få klarhet eller stöd i sin process.

När man kommit igenom det tunga, och det kan gå i platåer och tar olika lång tid beroende på person, vad man bär med sig men också på hur mycket tid och arbete själv man lägger in, och hur ofta man går givetvis, då brukar man nå en ny nivå av klarhet, stabilitet, glädje osv. 
Ju högre nivåer desto mer ljus, och ju mer ljus desto mer av det som vi uppfattar som positivt - glädje, kärlek, humor, kreativitet, självkänsla, timing, idéer, flow, styrka och trygghet t.ex. 

Andra vanliga effekter efter och under energiarbete kan vara:

- En stark vilja att få saker i ordning - struktur i papper och ekonomi, ordning och städat i alla utrymmen hemma t.ex. 
- Längtan efter ren mat - att plötsligt sluta med t.ex kaffe, alkohol, godis etc. och känna ett behov av ekologiskt, mer grönsaker, frukt osv.
- Viljan att vara mer i naturen och känna en starkare koppling till växter och djur
- Att tydligare höra din egen röst, vem du är och vart du är på väg. Att kunna stå upp för sina gränser och sig själv på ett tydligare sätt. 
- Att känna sin egen kropp, kärlek till den och vad den behöver.
- Att tydligare se vägen framåt, sin plats och uppgift i livet, det som ger mening.

Det är också vanligt att börja se änglanummer och tecken, som t.ex 111, 333, 444 eller andra sifferkombinationer och symboler och intuitivt få vägledning, guidning och information.

Detta är utvecklingen från ett mänskligt håll. Ur ett större perspektiv handlar det om själens utveckling och ett klargörande av ens livsuppgift - det man är ämnad att göra, att få kontakt med sin intuition, sitt Högre Jag och därefter även nivåer ovanför det.
 
Med detta arbete kan man nå energimässigt hur långt som helst och att må bättre är, som jag ser det, bara början. Men man får också förstå att för att nå långt, eller högt, så krävs regelbundet själsligt arbete över lång tid.

Det finns mycket att ta upp och många sätt detta kan yttra sig, men kort sagt så vill energierna skapa balans i dig, allt omkring dig och ta fram det bästa i dig och hur du tar vara på din tid, din kropp, ditt liv, din livsuppgift och allt omkring dig.

Mellan behandlingar

Vad ska jag göra mellan behandlingarna? Vad kan jag gör själv för att möta upp i arbetsprocessen?
 
För allra bästa resultat är andligt arbete, själsligt arbete, energiarbete, något som görs kontinuerligt och så ofta som möjligt. Helst någonting, det kan vara något litet, varje dag. Varje gång man tar ett initiativ, sätter sin intention, arbetar med högre frekvenser eller skickar en tanke bara, så djupnar kopplingen. 
Alla mina behandlingar samverkar och jobbar åt samma håll, men med olika detaljer. Man kan gå hur ofta eller sällan man vill och blanda behandlingsformer precis som man känner. Allt leder högre och högre ju mer man arbetar. Men förutom att gå behandlingar, vad kan man göra själv för att möta upp?

Allt andligt arbete styrs genom intentionen, genom den mentala riktningen vi sätter i vår tanke. Den är grunden till allt. Det är därifrån vi styr, därifrån vi arbetar. Där börjar allt. 
Så en viktig sak du som klient kan göra mellan dina behandlingar är att sätta din intention, uppåt, mot Ljus, mot högre nivåer och mot högre kunskap. Din riktning styr.

Jag har tagit fram några mantran som du kan använda för att göra detta, använd dem gärna dagligen:
 
"Jag ber om att höja min frekvens och om att öppna mitt Hjärta"

"Ärkeängeln Metatron, jag ber om att du höjer min Ljuskvot. Tack."

Be om att anknyta till Ljuset inom dig och upprepa sedan "Jag är Ljus".

"Jag ber om att Ljuset flödar genom allting som jag är och allting som jag gör."
 
Det här kan verka enkelt men intention, riktning och mantran är ett otroligt kraftfulla och viktiga verktyg inom allt andligt arbete.
Allt börjar med tanken, intentionen, sedan följer energin, sedan manifesteringen. 

Upprepa dem gärna i grupper om tre, eller som mantra i meditation eller bara då och då under dagen.
Du kan också med stor fördel dagligen använda "Själens Mantra", som beskrivs under rubriken "Innan behandling".

Något annat som också hjälper är såklart meditation, gärna dagligen, men nån gång är mycket bättre än aldrig. Allt som görs ger fördelar, så stressa inte eller ställ krav på dig själv, utan var istället glad och tacksam. Uppskatta det du faktiskt gör även om det bara blir då och då.

Jag vill dela med mig av en meditationsteknik som jag själv haft stor nytta av. Den gavs till mig 2010 genom kanalisering från Mästare Thoth.
Meditationstekniken är inte komplicerad men det kräver fokus och lite tid, räkna med 45 min till en timme. Och den är effektiv.

The Breath of Thoth

Observera att denna teknik endast är för privat bruk och inte får delas, kopieras eller användas i kommersiellt syfte utan mitt medgivande.


Sitt i den meditationsställning som är bekväm för dig.
Andningen görs genom näsan, inandning 7 sekunder, utandning 7 sekunder. 
Räkna i din tanke. Andas lugnt, jämnt och djupt, gärna ner i magen.

Börja i Jordstjärnan, det chakra som ligger 15 cm nedanför dina fötter, ner i jorden under dig.
Andas in 7 sekunder, och när du andas in vidgar du Jordstjärnan i din tanke. 
Man kan se det som en disk ungefär, som en rund, snurrande skiva som växer på inandningen. 
Sen andas du ut 7 sekunder. Håll gärna vidgningen i Jordstjärnan kvar under utandningen. Gör detta tre gånger.
Behåll vidgningen i Jordstjärnan och förflytta dig uppåt till det chakra som är på undersidan av fötterna. 
Upprepa: andas in, vidga, 7 sekunder, andas ut 7 sekunder. Gör detta 3 gånger. 
Behåll vidgningen i chakrat på undersidan av fötterna och förflytta dig uppåt till knäna. Upprepa: andas in, vidga, 7 sekunder, andas ut 7 sekunder. Gör detta 3 gånger. 
Behåll vidgningen i chakrat vid knäna och förflytta dig uppåt till baschakrat
Upprepa: andas in, vidga, 7 sekunder, andas ut 7 sekunder. Gör detta 3 gånger. 
Behåll vidgningen i baschakrat och förflytta dig uppåt till sakralchakrat
Upprepa: andas in, vidga, 7 sekunder, andas ut 7 sekunder. Gör detta 3 gånger. 
Behåll vidgningen i sakralchakrat och förflytta dig uppåt till solar plexus
Upprepa: andas in, vidga, 7 sekunder, andas ut 7 sekunder. Gör detta 3 gånger. 
Behåll vidgningen i solar plexus och förflytta dig uppåt till hjärtchakrat
Upprepa: andas in, vidga, 7 sekunder, andas ut 7 sekunder. Gör detta 3 gånger. 
Behåll vidgningen i hjärtchakrat och förflytta dig uppåt till halschakrat
Upprepa: andas in, vidga, 7 sekunder, andas ut 7 sekunder. Gör detta 3 gånger.
Behåll vidgningen i halschakrat och förflytta dig uppåt till tredje ögat
Upprepa: andas in, vidga, 7 sekunder, andas ut 7 sekunder. Gör detta 3 gånger.
Behåll vidgningen i tredje ögat och förflytta dig uppåt till kronchakrat
Upprepa: andas in, vidga, 7 sekunder, andas ut 7 sekunder. Gör detta 3 gånger.
Behåll vidgningen i kronchakrat och förflytta dig uppåt till Själsstjärnan, som är det chakra som sitter ca 15 cm ovanför ditt huvud. 
Upprepa: andas in, vidga, 7 sekunder, andas ut 7 sekunder. Gör detta 3 gånger.

Sen, när du kommit till Själsstjärnan så gör du samma sak, dvs andas in 7 sekunder, vidgar chakrat och andas ut 7 sekunder 3 gånger per chakra, men börjar uppifrån i Själsstjärnan och går hela vägen ner genom varje chakra tillbaka till Jordstjärnan.

Allt detta utförs 3 gånger: 3 gånger hela vägen nerifrån Jordstjärnan genom alla chakran, upp till Själsstjärnan och sedan genom alla chakran tillbaka ner igen.

Nästa del av meditationen börjar du med inandning i Jordstjärnan: andas in 7 sekunder, men denna gång drar du energin från Jordstjärnan upp genom alla vidgade chakran som blivit som en kanal eller tunnel, tills du kommer upp till Själsstjärnan.
Andas ut 7 sekunder i Själsstjärnan.
Nästa inandning: andas in i Själstjärnan 7 sekunder och under inandningen går du tillbaka ner genom alla vidgade chakran tillbaka ner till Jordstjärnan. 
Andas ut 7 sekunder i Jordstjärnan.
Detta görs minst 3 gånger eller så länge du vill.

Sitt gärna kvar efteråt i det energiutrymme som skapas.

Översikt på ordningen på de chakran som används i meditationen med början ovanifrån:
 
Själsstjärnan
Kronchakrat
Tredje Ögat
Halschakrat
Hjärtchakrat
Solar Plexus
Sakralchakrat 
Baschakrat
Knäna
Undersidan av fötterna 
Jordstjärnan

 
För högre nivåer kan man gå vidare genom att använda samma teknik men lägga till de högre chakrana.
Erica Segerblom 2021 ©