sv

Om Mig

"Allt mitt arbete strävar efter en sak - den högsta nivån av medvetande för mina klienter. Jag erbjuder olika former och inriktingar av själsligt arbete, och det här är grunden och syftet för alla: att rena det som håller oss ifrån nivåerna av högre medvetande och att tillhandahålla andligt arbete och tekniker som accelererar processen att nå de här högre nivåerna av varande. Det är nivåerna av själskontakt, av förkroppsligande av det själsliga medvetandet, av vår högre själsuppgift, av att nå nivån av uppstigning och av att fullfölja den. Det är nivåerna av ljus, kärlek, glädje, kreativitet, sällhet, klarhet och av högre service. Det här är min högre uppgift och vår uppgift tillsammans. Allt jag gör riktar sig mot detta."

Jag arbetar med själslig och andlig utveckling genom olika former av högre energiarbete - genom enskilda behandlingar av healing och kanalisering av Akashakrönikan, Strålarnas Ashram och Uppstigna Mästare. Ett stort fokus i mitt arbete ligger på kanalisering av högre information och ren vägledning genom det själsliga arbetet vi gör. I de enskilda behandlingarna är arbetet uppbyggt både på healing - energibehandling - och kanalisering. Jag erbjuder också många tillfällen av distanshealinggrupper varje vecka. 

Det som är min främsta uppgift är att förmedla kontakt, energiutrymme, information och tekniker för att nå själsnivåerna, att integrera själen och att få klarhet angående själsuppgiften och hur den uppnås och utförs.

I mina Akashic Readings - läsningar av Akashakrönikan - kanaliserar jag information på själs- och monadnivå. Jag erbjuder en större läsning där vi får en bred bild angående själsuppgiften, men det finns även andra sessioner med möjlighet att ställa egna frågor och jag arbetar även med information om tidigare liv i dessa kanaliseringar.

 Mina energibehandlingar arbetar heltäckande med frekvenshöjning, helande av fyrakroppssystemet och förankring av högre frekvenser i energikanalen. Vi arbetar med distanshealing i grupp och/eller med enskilda behandlingar. Dessa behandlingar arbetar förutom detta även med byggandet av Ljuskroppen och den fysiska Ljuskroppen, öppnande av Tredje Ögat och utveckling av intuition, att öppna hjärtchakrat, drar kopplingar till själen och monaden, förankrar oss i Moder Jord samt bygger Antahkarana. Allt energiarbete renar också våra lägre nivåer.

De energier jag använder i energibehandlingarna, både enskilda och i grupp, är The Mahatma Energy, Strålarna och Ärkeänglarnas frekvenser.

Jag kanaliserar även frekvens genom måleri - Sacred Art - där målningarna kan användas för själslig utveckling och för att komma i kontakt med högre energier, Strålarna och Ärkeänglar.

Under hela mitt liv har jag haft kontakt med en högre närvaro och alltid vetat inom mig att detta kommer att vara min väg och min uppgift. I över tjugo år har jag arbetat med mig själv och min egen kanal genom meditation, inre arbete och vägledning direkt från Ärkeänglar, Uppstigna Mästare och Akashakrönikan, och det är också så jag får större delen av min information, kunskap och vägledning i min egen utbildning och i allt mitt arbete.

Jag tror att sant andligt arbete går den inre vägen och jag strävar alltid efter högsta möjliga andliga kunskap och utveckling, både för mig själv och mina klienter.

Jag brinner också för att lägga grunden för mina klienters egna kanaler och egen kontakt med den högre Närvaron, den Universella Kärleken och den högre Intelligensen.

"Jag arbetar med att aktivt ta fram Själsnärvaron inom oss, för att sedan expandera den, så att den här nivån av oss blir vår främsta identitet och det vi uttrycker och skapar."

--Erica Segerblom Yerlikaya--