About Me

För information på svenska vänligen se nedan.

About me and my work 

I work with Light and Soul work through different forms of higher energywork - channeling of the Akashic Records, channelings of the Ashrams of the 12 Rays and the Ascended Masters, 1:1 distance healing sessions and group distance healing sessions, and through channeled paintings - Sacred Art - where the paintings can be used as a complement in meditation to reach higher levels of light or to contact Archangels.
 
My task is to give access to clear and easy techniques to integrate the soul, or to reach the fifth dimension, to get clarity about our Soul Mission and to provide clear techniques and information on how to reach and how to execute it.

In the Akashic Readings I channel higher information on soul and monad level. I offer a reading with focus of the Soul Mission, but there is also the possibility to ask you own questions in the Mini Reading of your choice. In these sessions we might also work with information of past lives.

In all my healing sessions I work with the Mahatma Energy, which is the foundation of all my work, the 12 Rays and the Archangels and their energies.
My sessions focuses on raising the vibrational frequency, building of the Lightbody and the physical Lightbody, opening of the third eye and our intuition, opening of the heart, connecting to the soul and the monad, grounding us into Mother Earth, and laying the foundation for building the Antahkarana. All energywork is also deeply cleansing of the lower levels.

 All my life I have felt a connection to a higher presence. I have always known that this will be my path and task. For more than twenty years I have worked with myself and my channel, through meditation and guidance from Archangels, Ascended Masters and from the Akashic Records. This is also how I get most of my information and education.
I truely believe that higher education of Light comes through the path within, and I always strive for the highest knowledge and progress for myself and for my clients.
I am also focused on building a strong foundation of the channels of my clients and their own connections to higher levels of Light, Love and Wisdom. 

Om mig och mitt arbete

Jag arbetar med själslig och andlig utveckling genom olika former av högre energiarbete genom kanalisering av bl.a Akashakrönikan, de 12 Strålarnas Ashram och Uppstigna Mästare, enskilda behandlingar av healing, distanshealinggrupper och genom kanalisering av högre frekvens genom måleri - Sacred Art - där målningarna kan användas som komplement i t.ex meditation för att nå högre nivåer av energier och dess kvalitéer, och för att få kontakt med Ärkeänglar.

Det som är min främsta uppgift är att förmedla lättillgängliga tekniker för att nå själsnivåerna, femte dimensionen, att integrera själen, att få klarhet angående vår själsuppgift och att ge rena arbetstekniker och information om hur den uppnås och utförs.

I mina Akashic Readings kanaliserar jag högre information på själs- och monadnivå, jag erbjuder en läsning där vi får en bred bild angående själsuppgiften, men det finns även andra sessioner med möjlighet att ställa egna frågor och jag arbetar även med information om tidigare liv i dessa kanaliseringar.

I de healing-sessioner jag erbjuder, både enskilda och i grupp, är de energier jag jobbar med främst The Mahatma Energy, som ligger som grund i allt mitt arbete, de 12 Strålarna och  Ärkeänglar och deras frekvenser. 
 Mina energibehandlingssystem och grupper arbetar heltäckande med frekvenshöjning, helande av fyrakroppssystemet och förankring av högre frekvenser i energikanalen.
Vi arbetar på ett enkelt och tillgängligt sätt med distanshealing i grupp och/eller med enskilda behandlingar. 
Dessa behandlingar arbetar förutom med frekvenshöjningen även med byggandet av Ljuskroppen och den fysiska Ljuskroppen, öppnande av Tredje Ögat och utveckling av intuition, med att öppna hjärtat och dess energier, drar en första koppling till vår andlighet, eller början av Monaden, förankrar oss i Moder Jord samt lägger grund för byggandet av Antahkarana. Allt energiarbete renar också våra lägre nivåer.

Mitt arbete utgår från att uppnå enhet och den högsta potentialen hos en människa. Det som kallas för Själsnivåerna eller femte dimensionen. Helt enkelt att nå den högsta vibrationen hos en persons sidor och kvalitéer som är möjligt i fysisk form i livet på jorden. Det här ger också möjlighet till ökade nivåer av andlig utveckling, samt förståelse och tillgång till den andliga kunskap som ligger inkodat på de olika nivåerna. Samt ger möjlighet för att vara i service till andra, jorden och andra människor, genom att nå och utföra sin själsuppgift, och att hjälpa till med frekvenshöjning, ljusarbete och kärlek över jorden.
 

Under hela mitt liv har jag haft kontakt med en högre närvaro och alltid vetat inom mig att detta kommer att vara min väg och min uppgift. I över tjugo år har jag arbetat med mig själv och min egen kanal genom meditation, inre arbete och vägledning direkt från Ärkeänglar, Uppstigna Mästare och Akashakrönikan, och det är också så jag får större delen av min information, kunskap och vägledning i min egen utbildning och i allt mitt arbete.
Jag tror att sant andligt arbete går den inre vägen och jag strävar alltid efter högsta möjliga andliga kunskap och utveckling, både för mig själv och mina klienter.

Mitt stora intresse ligger i att hjälpa andra att hitta sin kärna, sitt sanna jag och den högsta versionen av sig själva - den de verkligen är och den väg det är menat att de ska gå. I det ligger att bli fri ifrån det som håller tillbaka och hindrar, inom alla områden och dimensioner.
Jag brinner också för att lägga grunden för mina klienters egna kanaler och egen kontakt med den högre Närvaron, den fullständiga Kärleken och den högre Intelligensen.

Erica Segerblom 2021 ©