9

Den nionde Strålen är Strålen som tar fram din fulla potential. Den fortsätter reningsarbetet som åttonde Strålen påbörjade och börjar att lösa upp kopplingarna till det fysiska planet och tar kontakt med själsnivån och Kristusmedvetandet, kärleksmedvetandet i oss. 
Den nionde Strålen är ett starkt energiband av ren glädje. Den får oss också att kopplas samma med Ljuskroppen och att påbörja föreningen med den.

9 xxx 
850:- 90 min

Enskild distansbehandling 90 min varav 60 min energibehandling och två kortare samtal före och efter behandlingen. Samtalen sker över telefon eller FaceTime.

 Denna behandling bör göras minst en gång innan vi går vidare till nästa Stråle.
I alla behandlingar i 12 Strålars Väg arbetar vi med den/de specifika Strålarna tillsammans med The Mahatma Energy, Ärkeänglar och deras frekvenser samt The Mother Energy. 
  Erica Segerblom 2020 ©