Clarity of the 8th Ray

Information in English will be available shortly.

Den åttonde Strålen är den första av de fem högre Strålarna som var och en arbetar på olika sätt med att föra oss in i vår högre andlighet. Den är en kraftfullt renande frekvens som särskilt arbetar med att rena känslokroppen och det undermedvetna. Men den arbetar med renande av hela fyrakroppssystemet, vilket är viktigt innan vi för in de följande nivåerna av högre energistrålar.
Den arbetar också med öppnandet och tillgången till vår intuition och det inre seende samt öppnandet av Tredje Ögat.

8e Strålens Seende
850:- 90 min

 Enskild distansbehandling 90 min varav 60 min energibehandling och två kortare samtal före och efter behandlingen. Samtalen sker över telefon eller FaceTime.

Denna behandling bör göras minst en gång innan vi går vidare till nästa Stråle. 


I alla behandlingar i 12 Strålars Väg arbetar vi med den/de specifika Strålarna tillsammans med The Mahatma Energy, Ärkeänglar och deras frekvenser samt The Mother Energy. Och är assisterade av Uppstigna Mästare.


Erica Segerblom 2020 ©