7 Strålars Manifesterande

De första sju Strålarna är en del av oss och våra kvalitéer i vår personlighet, vårt sätt att vara, agera och tänka. De är en manifesterad, alltså fysiskt förverkligad, form av gudsenergi och ger oss olika sorters uttryck - egenskaper - av det högsta Ljuset i vår fysiska form. Vi har alla dessa energier representerade i oss, de kan vara i balans eller obalans och de kan vara i lägre vibration med vad vi kan uppleva som ett negativt uttryck med negativa egenskaper, eller i högre vibration med vad vi upplever som positiva uttryck med positiva egenskaper. Allt efter varje frekvens egenskaper.
Syftet med det här energiarbetet är att få dem balanserade med varandra och att sedan höja deras vibration till högsta möjliga frekvens i respektive Stråle, för att få tillgång till högsta versionen av varje stråles specifika egenskaper i vår personlighet och vårt eget unika själsliga uttryck.

De första sju Strålarna är förkroppsligandet av sju sorters Högre kraft vi bär inom oss. I 7 Strålars Manifesterande renar och balanserar vi dessa i din energikanal och höjer dem till sin högsta möjliga frekvens. Detta gör vi i tre längre behandlingar som för in dessa högre nivåer av dessa frekvenser i dig för att få nå de här högsta formerna av uttryck i dig och din fysiska verklighet. Det lägger även grunden för det fortsatta högre arbetet vidare.

I samtliga behandlingar arbetar vi även med The Mahatma Energy, Ärkenglar och deras frekvenser samt The Mother Energy.

7 Strålars Manifesterande
950:- 120 min


7 Strålars Manifesterande - energibehandling på distans på totalt 120 min varav 90 min healing och samtal innan och efter. Samtal sker via telefon eller FaceTime.
Minimum 3 enskilda behandlingar i denna form innan vi går vidare till nästa nivå. Jag rekommenderar också att komplettera med de grundläggande behandlingarna i Nivå 0.


Utöver detta går det också att boka enskild behandling med fokus på en av strålarna för att komma åt just den specifika energins högsta kvalitéer alt för att balansera en annan. Man kan alltid gå tillbaka och jobba med en specifik stråle efter önskemål.

Enskild behandling av en av de 7 första Strålarna
850:- 90 min 
 

Energibehandling på distans på totalt 90 min varav 60 min healing och samtal innan och efter. Samtal sker via telefon eller FaceTime.


1a Strålen - Vilja, kraft, styrka

2a Strålen -  Kärlek, visdom
3e Strålen - Aktiv Intelligens
4e Strålen - Harmoni genom Konflikt - skönhet, konst, natur, känslor
5e Strålen - Mental Kunskap, vetenskap
6e Strålen - Hängivelse, Idealism
7e Strålen - Portalen till den Nya Tiden, kraften av magi och ceremoni  

Erica Segerblom 2020 ©