Manifestation of the 7 Rays

Information in English will be available shortly.

"Den bro som skall byggas kallas ofta "regnbågsbron", eftersom den består av de sju strålarnas alla färger. Om man vill uttrycka sig tydligt och se det ur lärjungens synvinkel så består den bro som han bygger mellan personligheterna och den andliga triaden mellan sju energilinjer eller kraftströmmar. Han använder alla de sju strålarna, och det är lätt för honom att göra det, eftersom hans personlighet har gång efter annan (under den långa inkarnationscykeln) varit på alla de sju strålarna många gånger. Men till sist dominerar hans själsstråle, och i regnbågsbron "hör man hans strålars färger vibrera och hans stråles ton kan ses". "
Uppstigne Mästaren Djwahl Khul genom Alice A. Bailey 


De första sju Strålarna är en del av oss och våra kvalitéer i vår personlighet, vårt sätt att vara, agera och tänka. De är en manifesterad, alltså fysiskt förverkligad, form av gudsenergi och ger oss olika sorters uttryck - egenskaper - av det högsta Ljuset i vår fysiska form. Vi har alla dessa energier representerade i oss, de kan vara i balans eller obalans och de kan vara i lägre vibration med vad vi kan uppleva som ett negativt uttryck med negativa egenskaper, eller i högre vibration med vad vi upplever som positiva uttryck med positiva egenskaper. Allt efter varje frekvens egenskaper.
Syftet med det här energiarbetet är att få dem balanserade med varandra och att sedan höja deras vibration till högsta möjliga frekvens i respektive Stråle, för att få tillgång till högsta versionen av varje stråles specifika egenskaper i vår personlighet och vårt eget unika själsliga uttryck.

De första sju Strålarna är förkroppsligandet av sju sorters Högre kraft vi bär inom oss. I 7 Strålars Manifesterande renar och balanserar vi dessa i din energikanal och höjer dem till sin högsta möjliga frekvens. Detta gör vi i tre längre behandlingar som för in dessa högre nivåer av dessa frekvenser i dig för att få nå de här högsta formerna av uttryck i dig och din fysiska verklighet. Det lägger även grunden för det fortsatta högre arbetet vidare.

I samtliga behandlingar arbetar vi även med The Mahatma Energy, Ärkenglar och deras frekvenser samt The Mother Energy och är assisterade av Uppstigna Mästare.

7 Strålars Manifesterande
950:- 120 min


7 Strålars Manifesterande - energibehandling på distans på totalt 120 min varav 90 min healing och samtal innan och efter. Samtal sker via telefon eller FaceTime.


Du är också välkommen att vara med på distanhealing i grupp för att fördjupa arbetet:
 

Distanshealing i grupp 
Onsdagar 20.00-20.50
7 Strålars Manifesterande

Distansbehandling 50 min
100 :-/tillfälle alt bokning via Månadspaket 
Betalning via Swishfaktura

I den här behandlingen arbetar vi med de sju lägre Strålarna för att få tillgång till högsta versionen av varje stråles specifika egenskaper i vår personlighet och vårt eget unika själsliga uttryck
Som i alla behandlingar i 12 Strålars Väg använder vi även The Mahatma Energy, Ärkeänglar och deras frekvenser samt The Mother Energy och är assisterade av Uppstigna Mästare.

Hur anmäler jag mig och betalar?
Jag behöver ditt namn och mobilnummer till Swishfakturan. Detta kan du skicka via sms på 0733930278 alt mejl erica.segerblom@outlook.com alt i ett meddelande på Instagram.

Anmälan och betalning behöver vara inne senast 19.30


Utöver detta går det också att boka enskild behandling med fokus på en av strålarna för att komma åt just den specifika energins högsta kvalitéer alt för att balansera en annan. 
Man kan välja att gå enskilda behandlingar av Strålarna efteråt eller under tiden som man går 12 Strålars Väg, för att arbeta mer fokuserat och djupgående med var och en, eller välja att bara arbeta enskilt med varje Stråle.

Enskild behandling av en av de 7 första Strålarna
850:- 90 min 
 

Energibehandling på distans med fokus på en av Strålarna. Behandling på totalt 90 min varav 60 min healing och samtal innan och efter. Samtal sker via telefon eller FaceTime.


1a Strålen - Den Första Strålen är en mycket stark energi som arbetar med gudomlig vilja, kraft och ledarskap. Den ger beslutsamhet, viljekraft, rensar ut det gamla och bereder vägen framåt för det nya. Den är en kraftfull energi som för oss framåt.

2a Strålen -  Den Andra Strålen är av ren Kärlek och Visdom. Den förkroppsligar frekvensen av enhet och kärlek, Kristusmedvetandet, samt strävan efter högsta kunskap och sanning.
 
3e Strålen - Den Tredje Strålen kallas för energin av Aktiv Intelligens, en frekvens av att få saker gjorda. Uthållighet, fullföljande av uppgiften, organisering och ett praktiskt åstadkommande. På den andliga vägen kan detta handla om att lära sig och ta till sig det fysiska livets högre lärdomar och sedan fullfölja dem i den fysiska tillvaron.
 
4e Strålen - Den Fjärde Strålen arbetar med att balansera och hitta harmoni i  våra känslor och deras uttryck. Den har starkt samband till den fysiska jorden med t.ex koppling till natur, musik, konst och skönhet men även till fysisk aktivitet som sport, ridning och utomhusaktiviteter. Högre vibration av denna Stråle hjälper oss att inte fastna i känslomässigt kaos utan att hitta balans och en högre relation till t.ex våra känslor, vår fysiska kropp, naturen omkring oss osv.
 
5e Strålen - Den Femte Strålen är en energi av mental kraft, intellekt, vetenskap, kunskap och ren intelligens. Analys, sanning, mental kapacitet och en stark möjlighet att sätta sig in djupare i ett område. Här finns en förståelse och stark möjlighet att se lösningar och nya vägar till t.ex balans och högre nivåer. På en hög frekvens kan detta ge sig uttryck i stor förståelse för t.ex Helig Geometri och de mer tekniska kunskaperna inom andlighet. Den balanserar vårt psyke på själens nivå och detta innefattar därför även energi av villkorslös kärlek, men Femte Strålen arbetar även med att balansera vår känslokropp och dess uttryck och även de högre energierna och Strålarna.
 
6e Strålen - Den Sjätte Strålen är ett frekvensband av hängivelse och idealism. Den ger ett uttryck av en stark vilja att gå en viss väg, oftast i samband med tro och levnadssätt. På högre vibration är den lättare, vackrare och friare, och hjälper oss att se och fokusera längre och större än bara till det jordiska livet. På en lägre nivå mer tung och kanske fanatisk, kanske i uttryck om viss mat, eller att ge upp sitt liv till ett ideal.
 
7e Strålen - Den Sjunde Strålen - Portalen till den Nya Tiden, som tar de tyngre energierna och höjer dem till högre frekvenser. Omvandlande och en stark precision som tydligt visar vad som behöver renas och ger klarhet i de nästföljande stegen i vår utveckling. Energin som tar oss från de lägre frekvenserna vidare in i de högre.

 

Erica Segerblom 2020 ©