12 Strålars Enhet

Den tolfte Strålen är alla tolv Strålars möjligheter sammantaget. Människans högsta möjligheter sammantaget. Den är den nya tidsålderns energifrekvens och ses i gyllene guld. När man inom andlighet och Helig Alkemi talar om "become the Gold" eller "be the Gold" så är det detta man refererar till. Att fullständigt förankra de högsta, gudomliga frekvenserna och nå sin högsta potential, sin gudomlighet på jorden. Att höja sin kunskap och förståelse, sitt läkande, sin kärlek till sig själv och andra, till jorden och naturen, att nå enhet och komma åt sina fulla möjligheter på alla plan och nivåer och sin medskapandekraft av sig själv och sin verklighet. Den här frekvensen är ett förkroppsligande av The Mahatma Energy.
 

I denna behandlingar för vi in och förankrar alla Strålar plus den tolfte Strålen i hela din energikanal under en längre behandling. Efter enskild behandling av 12 Strålars Enhet är du välkommen att vara med på distanshealing i grupp av denna behandling på onsdagar, se nedan.

  

 
  

Erica Segerblom 2020 ©