Strålar 1-7

Att arbeta med de 7 Strålarna är en kraftfull nyckel till att accelerera sin själsliga utveckling. De 7 Strålarna är de energiområden vår planetariska nivå är baserad på, dvs vår inre och yttre värld på jordisk nivå är indelad efter dem. De är de utvecklingsområden vi arbetar med, de lärdomar vi når och vår väg framåt under alla inkarnationer. De är även vår och hela skapelsens tillhörighet på energinivå, varje själ, och allt som är skapat, tillhör en Stråle och själens utveckling och uppgifter fokuseras efter den.

Alla arbetar med Strålarna genom alla våra liv. Genom att arbeta med dem fokuserat och medvetet kan vi kraftfullt accelerera vår själs utveckling. De är ett starkt och viktigt verktyg i själsarbetet. Med dessa bygger vi vår Antakharana, även kallad regnbågsbron efter färgerna på Strålarna, upp till vår monad, vår högre själsnivå.

Jag erbjuder högre energiarbete med de 7 Strålarna i enskild session och i distanshealing i grupp. Jag rekommenderar att gå båda om möjligt, men om möjlighet inte finns, är grupparbetet som finns tillgängligt på onsdagar varje vecka ett starkt och bra alternativ.

I de enskilda distanshealing-sessionerna arbetar vi med alla 7 Strålar. Jag rekommenderar att göra denna behandling 3 gånger innan man går vidare till de högre Strålarna. Det är ett djupt renande arbete som renar den emotionella och den mentala kroppen och tar oss vidare i frekvens och medvetandenivåer. 

Det är en fördel att göra detta arbete över lite tid men fokuserat. En enskild session per månad eller varannan månad är ett lagom tempo, och helst med närvaro i distanshealing-gruppen däremellan. 

I de enskilda sessionerna tittar vi även på vilka Strålar som är förankrade, dvs vilka områden av lärdomar vi klarat av under våra inkarnationer på jorden, och vi kan därför också se vilka områden som är kvar och vilken medvetandenivå vi ligger på. Vi går också igenom Strålarnas betydelse och uttryck, och hur det påverkar oss, och lär oss mer om det gudomliga strukturella systemet.


Enskild behandling på distans

7 Strålar

1050:- 2 h


Energibehandling och samtal på distans på totalt 2 timmar, varav 1 timmes healing och samtal efter. Samtal sker via telefon eller FaceTime.

Boka din session här eller via sms el mejl.

 

Distanshealing i grupp 

7 Strålar

Onsdagar 20.00-20.50

Läs mer om distanhealing i grupp med de 7 Strålarna - The 7 Rays of Light här
"Den bro som skall byggas kallas ofta "regnbågsbron", eftersom den består av de sju strålarnas alla färger. Om man vill uttrycka sig tydligt och se det ur lärjungens synvinkel så består den bro som han bygger mellan personligheterna och den andliga triaden mellan sju energilinjer eller kraftströmmar. Han använder alla de sju strålarna, och det är lätt för honom att göra det, eftersom hans personlighet har gång efter annan (under den långa inkarnationscykeln) varit på alla de sju strålarna många gånger. Men till sist dominerar hans själsstråle, och i regnbågsbron "hör man hans strålars färger vibrera och hans stråles ton kan ses".

Uppstigne Mästaren Djwahl Khul genom Alice A. Bailey 


Erica Segerblom 2022 ©