Find your Soul Mission - Reach the true path of your soul

Erica Segerblom

-Akashic Reading of your higher 
 Soul and Life Mission-
-Mini Akashic Reading - 3 questions of your choice- 
-Healing- 
-Sacred Art- 

Sweden - Worldwide 

Akashic Reading
Healing: The Mahatma Energy/The Avatar of Synthesis - The Path of the 12 Rays/12 Strålars Väg - Archangel Metatron and the Light/Ärkeängeln Metatron och Ljuset
Sacred Art

1-1 Readings and Sessions - Group Healing Sessions weekly 
Enskilda Readings och Behandlingar - Distanshealinggrupper varje vecka

All sessions are distance sessions and available for clients worldwide.
Alla behandlingar och grupper sker på distans och är tillgängliga för klienter över hela världen. 
Erica Segerblom 2021 ©