Akashic Reading - Healing - Sacred Art

Erica Segerblom

Sweden - Worldwide 

Lightwork for reaching the Soul and the Monad 

 
-Akashic Reading- 

Akashic Reading of your higher Soul and Life Mission
Reading av Akashakrönikan om din högre Själs- och Livsuppgift 

  Mini Akashic Reading - 3 Questions of your choice
Mini-Reading av Akashakrönikan - 3 Frågor du väljer själv 

-Healing-

The Mahatma Energy / The Avatar of Synthesis
 
 
The Path of the 12 Rays - working with the 7 Rays and the 12 Rays of Light
12 Strålars Väg - arbete med de 7 och de 12 Strålarna av Ljus

22 Chakras
 22 Chakran

Monadic Healing of the Heart
Monadhealing av Hjärtat

Connecting to Mother Earth
Anknytning till Moder Jord
 
 
Healing of the 10 Archangels 
 
10 Ärkeänglars Helande

 Archangel Metatron and the Light
Ärkeängeln Metatron och Ljuset
 

1:1 Readings and Sessions - 
Weekly group distance healing sessions
Enskilda Readings och Behandlingar - 
Distanshealinggrupper varje vecka

 

All sessions are distance sessions and available for clients worldwide
Alla behandlingar och grupper sker på distans och är tillgängliga för klienter över hela världen 


 -Sacred Art- 

The Seals of the Archangels  
 Ärkeänglarnas Sigill

 Paintings with channeled energy of the Archangels of the 7 Rays of Light to use for meditation
 Målningar med kanaliserad energi från Ärkeänglarna av de 7 Strålarna att använda för meditation

 
 


Erica Segerblom 2021 ©